• EQF Home Page Icon

Qualification: Vadgazdálkodási technikus

Vadgazdálkodási technikus

Qualification Information

A képesítéssel rendelkező képes:

  • a vadon élő vadfajok és a természetvédelmi oltalom alatt álló fajok állományának védelméről gondoskodni,
  • a vadállományt meghatározott szinten tartani, vadgazdálkodási és vadászati létesítményeket létesíteni, téli etetésről, víz biztosításáról gondoskodni, selejtezést, vadásztatást végezni, a kártékony vadfajok állományát csökkenteni,
  • élő vadat befogni és szállításra előkészíteni,
  • apróvadnevelő-telepeken az állatokat gondozni,
  • az egyéni és társas vadászatokon szakirányítóként, vadászatvezetőként is feladatokat ellátni, az elejtett vad szakszerű birtokbavételét, a terítékkészítést elvégezni, illetve elvégeztetni,
  • a lőtt vad szakszerű kezelését, tárolását, értékesítését, valamint a trófea kikészítését és bírálatra történő előkészítését elvégezni,
  • a vadászfegyvereket karbantartani.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- National Vocational Qualifications Register code of the qualifcation: 54-625-01

NQF Level: 
5
National occupation classification: 

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding work experience - mandatory entry requirement regarding pre-assessment