• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Vadības zinības - Prof. mag. studijas

Vadības zinības - Prof. mag. studijas

Course Information

*2017./18. gada uzņemšanā programmā tiek veiktas izmaiņas, lai personām ar iepriekš iegūtu akadēmisko augstāko izglītību ir iespējams studēt profesionālā maģistra programmā un iegūt kvalifikāciju „Uzņēmuma un iestādes vadītājs”.

Studiju programmas apakšvirzieni

• Uzņēmējdarbības vadība
• Sabiedrības vadība
• Izglītības vadība

Iegūstamais grāds (atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam)

• Profesionālais maģistrs vadības zinībās uzņēmējdarbības vadībā
• Profesionālais maģistrs vadības zinībās sabiedrības vadībā
• Profesionālais maģistrs vadības zinībās izglītības vadībā

Programmas saturs

Modernā menedžmenta teorijas; Makroekonomikas analīze un politika; Ilgtspējīgas attīstības plānošana; Sabiedriskās attiecības un starpkultūru komunikācija; Procesu efektivitātes metodika; Inovāciju vadīšana u. c.

Uzņēmējdarbības vadība: Cilvēkresursu stratēģiskā vadīšana; Vadības grāmatvedība; Konfliktu vadība u. c.

Sabiedrības vadība: Sabiedrisko attiecību stratēģija; Apkaimes un sabiedrības studijas; Stratēģiskā vides pārvaldība; Kultūrpolitika u. c.

Izglītības vadība: Izglītības vadības teorija un prakse; Pārmaiņu vadīšana izglītībā; Izglītības iestāde kā mācīties spējīga organizācija u. c.

Iespējas pēc maģistra grāda ieguves

• strādāt valsts vai pašvaldības iestādē
• nodarboties ar uzņēmējdarbību dažādos pārvaldības līmeņos
• turpināt studijas LiepU doktora studiju programmās vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

1,5 gadi - ar iepriekš iegūtu augstāko profesionālo izglītību; 2,5 gadi - ar iepriekš iegūtu augstāko akadēmisko izglītību.

Access requirements: 

1) Pilna laika klātienes studijās – 1 gads un 6 mēneši, vai nepilna laika neklātienes studijās – 2 gadi:
2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija sociālajās zinātnēs, pakalpojumu jomā, izglītībā vai izglītības zinātnēs; cita 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība. Iestājpārbaudījums: referāts (brīvi izvēlētas un aktuālas pētnieciskās problēmas apskats izvēlētajā studiju apakšvirzienā: uzņēmējdarbības vadība, sabiedrības vadība vai izglītības vadība, 5–8 lpp.) Priekšrocības: personām, kuru bakalaura darba vai diplomdarba vērtējums ir 10 vai 9 balles, ir tiesības pieteikties studijām bez iestājpārbaudījuma.
2) Pilna laika studijās – 2 gadi un 6 mēneši (akadēmiskā augstākā izglītība):
Iestājpārbaudījums: referāts (brīvi izvēlētas un aktuālas pētnieciskās problēmas apskats izvēlētajā studiju apakšvirzienā: uzņēmējdarbības vadība, sabiedrības vadība vai izglītības vadība, 8-10 lpp.).

Costs: 

Valsts budžets vai maksas: 1640 EUR gadā (2018./19.)

Credits: 

ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Liepājas Universitāte
Provider Contact Info: 

Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401
63423568 (rektorāts); 63426249 (studiju daļa)
liepu@liepu.lv
www.liepu.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Profesionālais maģistrs vadības zinībās uzņēmējdarbības vadībā vai sabiedrības vadībā, vai izglītības vadībā; Uzņēmuma vadītājs