• EQF Home Page Icon

Qualification: Vízkárelhárító

Vízkárelhárító

Qualification Information

A képesítéssel rendelkező képes:

  • figyelőszolgálatot ellátni,
  • vezetni a helyi nyilvántartásokat a területén,
  • felkészülni a kárelhárítási (mennyiségi, minőségi) beavatkozásokra,
  • elvégezni a vízkár (mennyiségi, minőségi) észlelésekor szükséges feladatokat,
  • kárelhárítást (mennyiségi, minőségi) végezni,
  • megakadályozni a szennyező anyag felszíni és felszín alatti vízbe jutását (pl. haváriák, balesetek esetén),
  • elvégezni a kárelhárítás utáni teendőket,
  • karbantartási feladatokat végezni a védelmi eszközökön és a védelmi létesítményeken,
  • környezetvédelmi és munkavédelmi tevékenységet végezni.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- National Vocational Qualifications Register code of the qualifcation: 31-853-03

NQF Level: 
2
Awarding body: 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

Awarding body contact info: 
National occupation classification: 

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere