• EQF Home Page Icon

Qualification: Vízgazdálkodó technikus

Vízgazdálkodó technikus

Qualification Information

A képesítéssel rendelkező képes:

 • szakmai előírásokat alkalmazni
 • munkaszervezési feladatokat ellátni
 • vízgazdálkodási feladatokat ellátni
 • oktatáson-képzésen részt venni, oktatást tartani
 • részt venni a tervkészítési munkákban
 • kapcsolatot tartani
 • méréseket, megfigyeléseket végezni
 • vízgazdálkodási létesítmények létesítésében közreműködni
 • fenntartani, karbantartani a vízgazdálkodási létesítményeket
 • zsilipet, átemelőket üzemeltetni
 • közreműködni vízimérnöki, műszaki tervdokumentáció részfeladataiban
 • vízhasznosítási és vízkészlet-gazdálkodási feladatok ellátásában
 • egyeztetési feladatok ellátásában (szakhatóságok)
 • műszaki rajzi és szerkesztői feladatok munkáiban
 • kiegészítő mérési feladatok (geodézia, vízállás, vízhozam) ellátásában
 • szakmai számítási, modellezési feladatokban
 • részt venni terepi műszaki feladatok ellátásában
 • kitűzési feladatokban
 • munkaszervezés és irányítási feladatokban
 • vízszétosztó és vízelvezető művek vízkormányzási feladataiban (szervezés és műtárgykezelés)
 • árvíz és belvíz védekezési feladatokban
 • helyi vízkárelhárítási munkákban
 • vízminőségvédelmi, kárelhárítási feladatokban
 • vízépítési létesítmények (vonalas és műtárgyak) fenntartásához kapcsolódó tevékenységekben
 • hidrometeorológiai, vízmérések és megfigyelések elvégzésében
 • vízellátó hálózatok, csatornarendszerek üzemeltetési, ellenőrzési feladataiban

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- National Vocational Qualifications Register code of the qualifcation: 54-853-02

NQF Level: 
5
National occupation classification: 

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding work experience - mandatory entry requirement regarding a specific qualification - mandatory entry requirement regarding skills, competences and knowdledge