• EQF Home Page Icon

Qualification: víz- és szennyvízkezelő rendszerüzemeltető szakmérnök

víz- és szennyvízkezelő rendszerüzemeltető szakmérnök

Qualification Information

 

A képzés célja olyan speciális ismeretekkel és szemléletmóddal rendelkező szakemberek képzése, akik a korábban megszerzett szakképzettségük és felsőfokú ismereteik birtokában képesek az iparágak és közüzemek különböző víz- és szennyvízkezelési problémáinak megoldására.

 

 

 

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 

 • a képzés szakterületén megszerzett elméleti ismeretek és gyakorlati módszerek rendszerezése, megfelelő alkalmazása, önálló döntési és fejlesztési készség;

 • képesség a víz és szennyvíz mennyiségi és minőségi jellemzőinek vizsgálatára (vízanalitikai vizsgálatok, monitorozás), mérési tervek összeállítása, azok kivitelezése és az adatok értékelése;

 • a korszerű víz- és szennyvízkezelést biztosító technikák, technológiák felhasználásának ismerete, optimális megválasztása, irányítása;

 • vízellátási, vízkezelési és szennyvíztisztítási technológiák üzemeltetése, tervezése és azok irányítása;

 • a minőségügy és a műszaki szabályozás ismerete és alkalmazása;

 • elemző, értékelő készség a víz- és szennyvízkezeléssel kapcsolatos műszaki, gazdasági és társadalmi hatások, kapcsolatok vonatkozásában;

 • koncepciók és programok vizekre gyakorolt hatásainak vizsgálata és értékelése hazai és nemzetközi szinten.

   

 

Személyes adottságok, készségek:

 

 • fejlett műszaki érzék;

 • problémafelismerő és -megoldó képesség;

 • információ-feldolgozási képesség;

 • rendszerező képesség, stratégiai szintű gondolkodás;

 • kreativitás, rugalmasság;

 • minőség iránti elkötelezettség;

 • kezdeményező és döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás;

 • együttműködő képesség, tolerancia;

 • alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre.

 

 

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

 

A víz- és szennyvízkezelő rendszerüzemeltető szakmérnök szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak a víz- és a szennyvíz minőségének ellenőrzésére, a technológia üzemeltetésére, valamint a fellépő problémák felismerésére és orvoslására. Képesek megalapozott állásfoglalás kialakítására, majd ennek helytálló és közérthető kommunikációjára.

 

A szakképzettség nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is hasznosítható ismereteket biztosít, így a végzettek alkalmasak víz- és szennyvízkezeléssel kapcsolatos beruházások megtervezésére és megvalósítására, a rendszerek üzemeltetésére.

 

 

 

 

 

 

 

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Pannon Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Pannon Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education