• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Upravno pravo

Upravno pravo

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Program izobražuje za pridobitev celostnih znanj, potrebnih za poklice v javni upravi: delo v organih državne uprave, v občinski upravi in pri nosilcih javnih pooblastil, prav tako pa tudi pri izvajalcih javnih služb. Program nudi široko interdisciplinarno znanje tudi vsem, ki se želijo zaposliti v institucijah Evropske unije in zasebnem sektorju, ki potrebuje dobre strokovnjake za tvorno sodelovanje z državnimi in mednarodnimi institucijami. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Opravljena splošna mature.
POGOJ ZA VPIS: Opravljena poklicna matura po kateremkoli srednješolskem programu.
MERILO ZA OMEJITEV: Končan katerikoli štiriletni srednješolski program pred 1. 6. 1995.
MERILO ZA OMEJITEV: Splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi (60 %).
MERILO ZA OMEJITEV: Splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 %).

Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije (New University, The Graduate School of Government and European Studies)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@fds.nova-uni.si
Spletni naslov: http://www.fds.si
Telefon: (+386) 04 260 18 56

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
diplomant upravnega prava (VS) - diplomantka upravnega prava (VS)
Other Qualification Awarded Term:

dipl. upr. prav. (VS)

Awarding body:

Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Žanova ulica 003, Kranj

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Črtomirova ulica 011, Maribor

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Mestni trg 023, Ljubljana

Course location information:

Slovenija