• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Uporabna statistika (Applied Statistics)

Uporabna statistika (Applied Statistics)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk po ECTS. Interdisciplinarni magistrski študijski program izvajajo Fakulteta za elektrotehniko, Biotehniška fakulteta, Ekonomska fakulteta, Fakulteta za družbene vede in Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani. Program študentu omogoča obvladanje statistične metodologije na izbranem področju, ga opremlja s poglobljenim razumevanjem statističnega sklepanja in mu nudi vrsto praktičnih znanj, ki mu bodo omogočila neposredno vključitev v delo v gospodarstvu oziroma javni sferi. Diplomant bo obvladal statistični način razmišljanja in bo usposobljen za samostojno opravljanje vseh stopenj kakovostne statistične analize na izbranem področju, od načrtovanja raziskave do dela s podatki, izbire ustrezne metodologije in interpretacije. S pomočjo osvojenih temeljnih znanj statistike bo sposoben svoje znanje razširjati z novimi oziroma alternativnimi pristopi in črpati ideje iz sorodnih problemov. Pri svojem delu si bo pomagal z zahtevnimi informacijskimi oz. programskimi orodji za urejanje in analizo podatkov ter predstavitev rezultatov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, akreditiran pred 11.6.2004, s kateregakoli področja.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje s kateregakoli področja.
POGOJ ZA VPIS: Končan univerzitetni študijski program, akreditiran pred 11. 6. 2004, s kateregakoli področja.
MERILO ZA OMEJITEV: Uspeh študija prve stopnje.
POGOJ ZA PREHOD: Študent magistrskega študijskega programa druge stopnje. Prošnje kandidatov za prehod na magistrski program Uporabna statistika bo individualno obravnaval programski svet študijskega programa v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani in za vsakega kandidata posebej določil obveznosti, ki jih mora opraviti pred vpisom ob prehodu v nov program, in opredelil letnik, v katerega lahko kandidat prehaja oziroma vsebine, ki se mu priznajo.
POGOJ ZA PREHOD: Diplomant univerzitetnega študijskega programa po starem programu. Prošnje kandidatov za prehod na magistrski program Uporabna statistika bo individualno obravnaval programski svet študijskega programa v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani in za vsakega kandidata posebej določil obveznosti, ki jih mora opraviti pred vpisom ob prehodu v nov program, in opredelil letnik, v katerega lahko kandidat prehaja oziroma vsebine, ki se mu priznajo.

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (Faculty of Electrical Engineering)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: fe-dekanat@fe.uni-lj.si
Spletni naslov: http://www.fe.uni-lj.si
Telefon: (+386) 01 4768 411

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister uporabne statistike - magistrica uporabne statistike
Other Qualification Awarded Term:

mag. upor. stat.

Awarding body:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Partizanska cesta 004, Sežana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Groblje 003, Domžale

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Tržaška cesta 025, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Jamnikarjeva ulica 101, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Ljubljanska cesta 002, Postojna

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Škalska cesta 007, Slovenske Konjice

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Trg svobode 011A, Trbovlje

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Cesta Staneta Žagarja 001, Kranj

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Dalmatinova ulica 008, Krško

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Ulica Otona Župančiča 001, Črnomelj

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Kardeljeva ploščad 005, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Kardeljeva ploščad 017, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Vrazov trg 002, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Večna pot 113, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Kidričeva ulica 002, Trebnje

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Cankarjeva ulica 008, Nova Gorica

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Cankarjeva ulica 008, Nova Gorica

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Mednarodni prehod 006, Šempeter-Vrtojba

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Mestni trg 002, Ptuj

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Glavni trg 001, Slovenj Gradec

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Jadranska ulica 019, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Rovtarska cesta 038, Logatec

Course location information:

Slovenija