• EQF Home Page Icon

Qualification: uniós perjogi szakjogász

uniós perjogi szakjogász

Qualification Information

A szakirányú továbbképzés célja:

A képzés célja, hogy az alapkéseknél mélyebb, komplexebb és gyakorlatorientáltabb tudásanyagot adjon az Európai Unióban való jogérvényesítés mechanizmusairól. Ezt két úton biztosítja. Egyfelől átfogó és széleskörű ismereteket kínál az Európai Unióban való jogérvényesítés intézményi és eljárási vonatkozásairól. Másrészről lehetőséget nyújt 

az Európai Unió Bírósága előtti eljárásrendszer mélyreható tanulmányozására, az azzal kapcsolatos tudásanyag gyakorlatorientált elsajátítására.

 

Elsajátítandó kompetenciák:

A szakirányú továbbképzésben való részvétel képessé teszi a szakembert arra, hogy 

a megszerzett tudásával az adott jogi problémakör tekintetében felismerje az európai szinten is leghatékonyabb jogérvényesítési utat, és immáron a gyakorlati/eljárási ismeretek birtokában, az uniós jogrend kínálta lehetőségeket kiaknázva eredményesen fellépjen akár a hazai, akár az európai fórumokon.

 

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

A szakirányú továbbképzésben résztvevő szakemberek:

– széleskörű ismeretekre tehetnek szert az Európai Unió intézményi és eljárásrendjét illetően, különös tekintettel az uniós jogérvényesítési mechanizmusokra. Ezen túl

– átfogó és alapos tudásanyagot szerezhetnek az Európai Unió Bíróságának intézményi és eljárási aspektusairól, a közvetlen keresetekről (megsemmisítés iránti kereset, mulasztás megállapítása iránti kereset, kártérítési kereset), a közvetett keresetekről (előzetes döntéshozatali eljárás) és általában az uniós jogorvoslati mechanizmusokról;

– a képzés gyakorlatorientált jellegének köszönhetően szimulációs gyakorlatokon keresztül elsajátíthatják a fent jelzett fórumok előtt való fellépéshez szükséges gyakorlati, technikai ismereteket/elemeket egyaránt.

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzés célja, hogy az azt eredményesen abszolválók az uniós jog kínálta lehetőségeket kiaknázva akár a hazai, akár az európai fórumok előtt szakszerűen eljárhassanak, 

a felmerülő jogi problémákat érdemben kezelhessék.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Pázmány Péter Katolikus Egyetem

NQF Level: 
7
Awarding body: 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education