• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Undersköterska/Stödassistent med specialistkompetens inom välfärdsteknologi

Undersköterska/Stödassistent med specialistkompetens inom välfärdsteknologi

Course Information

En utbildning för dig som arbetar inom vård och omsorg eller stöd och service och som brinner för IT och teknik. Du har grundläggande kunskaper och förståelse inom området. Du vill vara med och implementera välfärdstekniken inom vård och omsorgssektorn. Under utbildningen utvecklar du dina kunskaper och tekniska färdigheter i välfärdsteknologi. Du utvecklar din förmåga att ge teknikstöd och främja den enskildes möjlighet till oberoende trots funktionsnedsättningar. Stor vikt läggs på att kunna arbeta i och samverka med tvärprofessionella team inom vård- och omsorgskedjan. Vidare utvecklar du din förmåga att fungera som kulturbärare när det gäller överföring av kunskap till övrig personal avseende välfärdsteknologi. Du kommer att utveckla din förmåga att handleda den enskilde, närstående och personal i tekniska lösningar. Det hälsofrämjande perspektivet löper som en röd tråd genom utbildningen.ARBETSMARKNADIUtbildningen riktar sig till redan yrkesverksamma som avser att specialisera sig som undersköterskor eller stödassistenter inom välfärdsteknologi. Detta är en unik och ny specialisering inom verksamheterna. Efter avslutad utbildning skall de examinerade verka som specialistutbildade undersköterskor/stödassistenter med implementering av välfärdsteknik och handledning till bade individ och personal.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Start Date: 
2019-01-14
Admission Procedure: 

Provider Information

Provider Name: 
Göteborgs Stad, Yrgo
Provider Type: 
public
Provider Contact Info: 

Göteborgs Stad, Yrgo, Box 8855 40272 Göteborg, katarina.hjernestam@educ.goteborg.se, www.yrgo.se