• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Underhållstekniker

Underhållstekniker

Course Information

Hållbar utveckling handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt. Som Underhållstekniker är du en del i detta arbete med att återställa och reparera befintlig utrustning.Utbildningen är på 1,5 år och för dig som vill jobba med den nya tekniken inom energi-, tillverknings- och processindustrin. Näringslivet behöver utbildad multifunktionell kompetens, både i Sverige och i Europa. Efterfrågan på underhållstekniker är stor och arbetstillfällena många både inom industrin och serviceföretag med underhåll inom olika branscher.Utbildningen leder till en Yrkeshögskoleexamen. Undervisningen bedrivs både teoretiskt och praktiskt i nära samarbete med aktuella branschföretag. Utbildningen är förlagd både i skolmiljö och direkt på företag i form av studiebesök, praktiska moment samt praktikperioder/LIA (Lärande I Arbetslivet). Lärarkompetens hämtas både ifrån högskolan, arbetslivet samt inhyrd specialkompetens.Du kan jobba med Service, drift och underhåll inom automation, styr och regler, maskin, el och mekanik Samarbeten YH-utbildningen anordnas i samråd med organisationer,

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Start Date: 
2021-08-01

Provider Information

Provider Name: 
Kunskapsförbundet Väst, Vuxenutbildningen
Provider Type: 
public
Provider Contact Info: 

Kunskapsförbundet Väst, Vuxenutbildningen, Box 317 46224 Vänersborg, kansli@kunskapsforbundet.se, www.kunskapsforbundet.se