• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Undergraduate Economics (e-learning)

Undergraduate Economics (e-learning)

Course Information

Nationalekonomi - grundkurser, är ett kurspaket som ger dig grundläggande färdigheter och förmågor i nationalekonomi för att kunna fortsätta studier på fortsättningsnivå i ämnet eller kunskaper tillräckliga för att på ett mer initierat sätt kunna följa och diskutera den ekonomiska debatten i dagpressen. Kurspaketet ges på helfart med parallelläsning av två kurser om 7,5 HP åt gången enligt följande ordning: Mikroekonomi och Makroekonomi därefter Internationell ekonomi och Samhällsekonomi för god hälsa.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Start Date: 
2019-01-21

Provider Information

Provider Name: 
Dalarna University
Provider Type: 
public
Provider Contact Info: 

Högskolan Dalarna 791 88 FALUN, registrator@du.se, http://www.du.se/