• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Ugunsdrošība un ugunsdzēsība - 1. līm. prof. studijas

Ugunsdrošība un ugunsdzēsība - 1. līm. prof. studijas

Course Information

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķis veic ugunsdrošības uzraudzību un kontrolē ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomas normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanu, kā arī vada un veic glābšanas darbus, seku likvidēšanas neatliekamos pasākumus notikuma vietā. Ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķis, kā speciālists, strādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, valsts vai pašvaldības iestādē vai pie komersanta.

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas absolventiem ir iespēja turpināt studijas Rīgas Tehniskajā universitātē, lai iegūtu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, kvalifikāciju – ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženieris.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

3 gadi (pilna laika), 3,5 gadi (nepilna laika)

Access requirements: 

Vidējā izglītība, CE matemātikā, latviešu valodā un angļu valodā; fiziskās sagatavotības pārbaude, profesionālās atbilstības tests; pārrunas. Dokumentā par vidējo izglītību mācību priekšmetos vērtējums nedrīkst būt zemāks par 4. Ja izglītība nav iegūta valsts valodā, nepieciešams uzrādīt apliecību par valsts valodas prasmes līmeni C1 (3A). Studijām pilna laika klātienē pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā “Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” uzņem personas, kuras atbilst Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 4. un 7.panta prasībām. Studijām nepilna laika neklātienē pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā “Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” uzņem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm, kuras kārtējā uzņemšanas gada 31.decembrī nav vecākas par 42 gadiem.

Costs: 

Valsts budžets

Credits: 

ECTS 180

Provider Information

Provider Name: 
Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža
Provider Contact Info: 

Ķengaraga iela 3 k-1, Rīga, LV-1063
67803504
ucak@ucak.vugd.gov.lv
ucak.vugd.gov.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķis