• EQF Home Page Icon

Qualification: Turvajuht, tase 5

Turvajuht, tase 5

Qualification Information

Turvaettevõtluse eesmärgiks on tagada lepingulistel alustel kliendi turvalisus ning vara säilimine.
Turvajuhi ülesandeks on korraldada ja juhtida turvateenuste osutamist.
Turvajuht töötab turvateenuseid osutavas ettevõttes, korraldades teenuse osutamist kliendi objektil.

Lisaks turvajuhi kutsele on turvateenistuja kutsealal turvatöötaja, tase 3 kutse, kelle tööülesanneteks on objekti turvalisuse tagamine, sh läbipääsude tagamine, ringkäikude teostamine ja ohuolukordade ennetamine ning lahendamine.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
5
Awarding body: 

Eesti Turvaettevõtete Liit