• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Turizem (Tourism)

Turizem (Tourism)

Course Information

Diplomant študijskega programa bo poleg splošnih kompetenc, kot so npr. poznavanje in razumevanje procesov v poslovnem okolju, obvladovanje raziskovalnih metod in usposobljenost za osebni razvoj, osebno rast in vseživljenjsko učenje, pridobil še predmetno-specifične kompetence, kot so:
razumevanje osnov makro - in mikroekonomije ter poznavanje temeljnih ekonomskih pojmov in vprašanj,
poznavanje finančnega načrtovanja in načinov financiranja podjetja,
poznavanja pomena povezave: organizacijska struktura strategija podjetja organizacijska kultura,
poznavanje vloge in pomena organiziranja, vodenja ter upravljanja podjetja in usposobljenosti za projektno delo in načrtovanje sodobnih oblik organiziranosti, vodenja in upravljanja podjetja oziroma organizacije,
poznavanje metode modeliranja in analiziranja poslovnih procesov,
spoznavanje vloge in pomena storitev turizma v poslovnem subjektu in sposobnost za razvijanje in organiziranje ustreznih strokovnih modelov v svojem okolju,
sposobnost izbire ustrezne statistične metode pri izdelavi konkretnih statističnih analiz in sposobnost za vsebinsko interpretiranje rezultatov le-teh.
poznavanje in razumevanje temeljne in splošne discipline turistične stroke in njenega obvladovanja,
reševanje konkretnih problemov upravljanja področja wellnessa, športa, marketinga in prireditev z uporabo ustreznih metod in postopkov,
razumevanje in ustrezna uporaba znanja na področju menedžmenta turizma, športa in prostega časa,
načrtovanje, organiziranje in nadziranje odnosov in procesov družbenega in gospodarskega okolja na lokalni ravni s poudarkom na trajnostnem razvoju,
razumevanje značilnosti mednarodnega turističnega okolja in destinacij,
razvoj veščin in spretnosti v uporabi znanja na določenem strokovnem področju,
razumevanje in uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije in sistemov v turizmu,
sposobnost iskanja in interpretacije ter uporabe ustreznih informacij v okviru turistične stroke ter
sposobnost povezovanja temeljnega znanja z različnih področij in njegova uporaba v domačem in mednarodnem poslovnem okolju. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Fakulteta za komercialne in poslovne vede (Faculty of Commercial and Business Sciences)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: dodiplomski@fkpv.si
Spletni naslov: http://www.fkpv.si/
Telefon: (+386) 03/428 55 46

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
diplomirani organizator turizma (VS) - diplomirana organizatorka turizma (VS)
Other Qualification Awarded Term:

dipl. org. tur. (VS)

Awarding body:

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Noršinska ulica 013, Murska Sobota

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Park mladih 003, Maribor

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Cesta Staneta Žagarja 027A, Kranj

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Kidričeva ulica 028, Rogaška Slatina

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Lava 007, Celje

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Cesta v Mestni log 047, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Erjavčeva ulica 004, Nova Gorica

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Koroška ulica 011, Slovenj Gradec

Course location information:

Slovenija