• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Turizem (Tourism)

Turizem (Tourism)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Študijski program omogoča študentom pridobivanje strokovnega znanja in usposobljenost za poglobitev znanj s področja ekonomije in menedžmenta ter specifičnih znanj s področja turizma in hotelirske industrije potrebnih za vodenje poslovnih sistemov v turizmu in hotelirski industriji, uspešno izvajanje nalog ključnih procesnih in vodstvenih delovnih mest na področju storitvenih dejavnosti, še posebej turizma in hotelirstva, razvoj veščin in zmožnosti za učinkovito raziskovanje in poglobljeno strokovno in znanstveno delo na področju turizma in hotelirstva, vodenje projektov in sodelovanje pri projektnem delu v turizmu in hotelirstvu, s poudarkom na poznavanju in oblikovanju organizacijske kulture, ustvarjalnem vodenju, motivaciji in upravljanju s človeškimi viri, kritično razmišljanje in analitično reševanje poslovnih problemov in razumevanje globalnega gospodarskega, političnega, socialnega in kulturnega okolja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Diplomant študijskega programa drugih strokovnih področjih v obsegu najmanj 180 ECTS.
Diplomanti teh programov morajo opraviti dodatno obveznost v obsegu 15 ECTS iz predmetov dodiplomskega študija: ekonomika poslovnih sistemov (7 ECTS) in osnove študija turizma (8 ECTS). Opravljene dodatne študijske obveznosti niso pogoj za vpis, so pa pogoj za dokončanje študija. Kandidati jih lahko opravijo z vključitvijo v organizirane oblike študijskega dela ali z individualnim študijem po dogovoru z nosilcem predmeta.
POGOJ ZA VPIS: Diplomant visokošolskega strokovnega programa s področij: ekonomije, poslovnih, organizacijskih in upravnih ved, turizma, družboslovja in pravnih ved, ovrednotenih s 180 ECTS.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna oceno dodiplomskega študija - 70% točk
MERILO ZA OMEJITEV: Ocena diplomske naloge - 30% točk
POGOJ ZA PREHOD: Diplomant štiriletnega univerzitetnega študijskega programa z drugih področij, ovrednotenih z 240 kreditnih točk po ECTS, vendar ob pogoju, da opravijo seminarsko nalogo pri enem izmed naslednjih predmetov: raziskovalna metodologija ali strategija in razvoj podjetja.
POGOJ ZA PREHOD: Diplomant štiriletnega univerzitetnega študijskega programa s področij, ovrednotenih z 240 kreditnih točk po ECTS, in sicer iz ekonomije, iz poslovnih, organizacijskih in upravnih ved, družboslovja in pravnih ved.

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Fakulteta za komercialne in poslovne vede (Faculty of Commercial and Business Sciences)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: dodiplomski@fkpv.si
Spletni naslov: http://www.fkpv.si/
Telefon: (+386) 03/428 55 46

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister turizma - magistrica turizma
Other Qualification Awarded Term:

mag. tur.

Awarding body:

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Park mladih 003, Maribor

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Cesta Staneta Žagarja 027A, Kranj

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Kidričeva ulica 028, Rogaška Slatina

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Lava 007, Celje

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Cesta v Mestni log 047, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Erjavčeva ulica 004, Nova Gorica

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Koroška ulica 011, Slovenj Gradec

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Noršinska ulica 013, Murska Sobota

Course location information:

Slovenija