• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Transports un loģistika - Mag. studijas

Transports un loģistika - Mag. studijas

Course Information

Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 01.11.2018. līdz 01.02.2019.

Studiju programma sniedz iespēju nesen augstskolu beigušiem absolventiem un strādājošiem speciālistiem apgūt un sistematizēt zināšanas un praktiskās iemaņas sabiedriskā transporta, aviokompāniju un lidostu, jūras pārvadājumu un ostu, dzelzceļa kravu un pasažieru pārvadājumu, piegāžu ķēžu vadības, stabila transporta attīstības u.c. jomās.

Maģistrantiem tiek piedāvāts studiju kursu kopums, kuru apguves rezultātā viņi iegūs prasmi risināt sarežģītus starpdisciplināra rakstura transporta un loģistikas jautājumus. Programmas ietvaros nākošie speciālisti iegūs sistēmiskas zināšanas un prasmes sarežģītu procesu vadībā un optimizācijā, ekonomiskajā analīzē, statistiskajā modelēšanā un projektu novērtēšanā, lai saprastu un risinātu problēmas transporta loģistikas sistēmu plānošanas, izstrādes un vadības jomā.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

2 gadi (pilna laika), 2,5 gadi (nepilna laika)

Access requirements: 

Augstākā izglītība (sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē vai ekonomikā, inženierzinātņu bakalaura grāds vai dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs vai matemātikā, vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība loģistikā, transportā, uzņēmējdarbībā, ekonomikā, datorzinātnēs, informācijas sistēmās vai elektronikā)

Costs: 

Pilna laika studijas - 990 EUR semestrī. Nepilna laika - 820 EUR semestrī. Tālmācība - 650 EUR semestrī (2018./19.)

Credits: 

ECTS 123

Provider Information

Provider Name: 
Transporta un sakaru institūts
Provider Contact Info: 

Lomonosova iela 1, Rīga, LV-1019
67100661
info@tsi.lv
www.tsi.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Sociālo zinātņu maģistrs transportā un loģistikā