• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Transfer application: Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus

Transfer application: Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus

Course Information

Perusopinnoissa opiskellaan liiketalouden peruskäsitteitä, kannattavuuden merkitystä ja tuloksellisuutta sekä opetellaan tunnistamaan liiketalouden ja toimintaympäristön eri osa-alueiden vaikutuksia toisiinsa. Perusopintoihin sisältyy myös tietoteknisiä-, kieli- ja viestintäopintoja sekä talousmatematiikkaa. Lukuvuoden päätteeksi on 4 vkon työelämäjakso, jolloin vuoden aikana opiskellut asiat tulevat tutuiksi käytännössä.

Toisen ja kolmannen lukuvuoden ammattiopintojen aikana hankitaan valmiuksia suunnitella, käynnistää ja kehittää yrityksen toimintaa myös kansainvälisesti. Pakollisissa ammattiopinnoissa hankitaan työelämäosaamisen taitoja ja työyhteisöjen kehittämismenetelmätaitoja. Tuolloin käynnistyvät myös pääaineopinnot, jolloin syvennetään osaamista Taloushallinnossa ja juridiikassa tai Markkinoinnissa.

Markkinoinnin suuntautumisvaihtoehdossa opiskellaan asiakassuuntaista markkinointiajattelua ja palveluliiketoimintaa, viestintää, mainontaa, myyntiä ja sähköistä markkinointia. Osaamista syvennetään asiakassuuntaisen markkinointiajattelun, viestinnän, mainonnan, myynnin, markkinoinnin suunnittelun, tki-projektitehtävien ja johtamisen osa-alueilla.

Taloushallinto ja juridiikka -suuntautumisessa perehdytään laskentatoimen ja juridiikan keskeisiin ammattisisältöihin kuten kirjanpitoon, johdon laskentaan, verotukseen, tilintarkastukseen ja Suomen oikeusjärjestyksen tuntemukseen yksityisoikeuden ja julkisoikeuden osalta.

Asiantuntijuuteen harjaantuminen huipentuu harjoittelussa, kun pääaineen työmenetelmiä, työyhteisötaitoja sekä tutkimus- ja kehittämismenetelmiä pääsee tekemään käytännössä. Pääsääntöisesti kolmannelle lukuvuodelle ajoittuvat 5 kk:n mittainen ammattitaitoa ja uraa edistävä harjoittelu sekä esim. harjoittelupaikkaan opinnäyteyönä tehtävä kehittämistehtävä.

Koulutus ei ole vain luennoilla istumista, vaan sisältää paljon erilaisia ryhmätöitä, itsenäistä opiskelua, eri koulutusten välisiä, yhteisiä opintojaksoja ja työelämälähtöisiä projekteja.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

3,5 vuotta

Credits: 

210 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
Kajaani University of Applied Sciences, School of Business
Provider Contact Info: 

Kajaani University of Applied Sciences, School of Business
hakijapalvelut@kamk.fi
admissions@kamk.fi
08 6189 9626
044 7101 120
PL 52, 87101, KAJAANI
Kuntokatu 5, 87100, KAJAANI

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Tradenomi
Qualification awarded description:

Liiketalouden tradenomikoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle kokonaisvaltainen käsitys liiketoiminnasta ja yrittäjyydestä. Opintojen aikana tehdään monenlaisia projekteja yhteistyössä paikallisten työelämäkumppaneiden kanssa. Koulutuksessa kehitetään mm. vuorovaikutus- ja kielitaitoa, tiimityö- ja projektityötaitoja, valmiuksia toimia kansainvälisessä ympäristössä sekä tiedonhankinta ja – analysointitaitoja.

Markkinoinnin suuntautumisvaihtoehdossa opiskellaan asiakassuuntaista markkinointiajattelua ja palveluliiketoimintaa, viestintää, mainontaa, myyntiä ja sähköistä markkinointia. Osaamista syvennetään asiakassuuntaisen markkinointiajattelun, viestinnän, mainonnan, myynnin, markkinoinnin suunnittelun, tki-projektitehtävien ja johtamisen osa-alueilla. Voit opiskella vaihtoehtoisesti myös kansainvälistä markkinointia.

Taloushallinto ja juridiikka -suuntautumisessa perehdytään laskentatoimen ja juridiikan keskeisiin ammattisisältöihin kuten kirjanpitoon, johdon laskentaan, verotukseen, tilintarkastukseen ja Suomen oikeusjärjestyksen tuntemukseen yksityisoikeuden ja julkisoikeuden osalta.

Liiketalouden koulutuksesta valmistunut tradenomi ymmärtää tämän päivän liiketoiminnan haasteet ja osaa toimia muuttuvissa olosuhteissa tulevaisuutta ennakoiden. Valmistuneella tradenomilla on kyky kehittää ja tuottaa asiakaslähtöisiä palveluita ottaen huomioon toiminnan kannattavuus. Keskeistä tradenomin osaamista on myös toimintaa ohjaavien säädösten tunteminen.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Kuntokatu 5, 87100, KAJAANI