• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Transfer application: Liikunnanohjaaja (ylempi AMK), Liikunta-alan kehittäminen ja johtaminen

Transfer application: Liikunnanohjaaja (ylempi AMK), Liikunta-alan kehittäminen ja johtaminen

Course Information

Liikunnanohjaaja (ylempi amk) -koulutuksen tutkintokohtainen osaaminen koostuu liikunta- ja palveluliiketoiminnan osaamisesta sekä aktiviteettimatkailuosaamisesta.

Opiskelet muun muassa vastuullista johtajuutta ja työelämän kehittämisen menetelmiä.

Voit suorittaa syventäviä valinnaisia ammattiopintoja 20 opintopisteen verran. Ensimmäisestä vuodesta alkaen voit valita viiden opintopisteen kokonaisuuksia, joita ovat mm. työyhteisön ohjausosaamisen kehittäminen, aktiviteettimatkailupalvelujen kehittäminen, aluekehittäminen ja yrittäjyys, esimiesviestintä ja hyvinvointiteknologia.

Opiskelet vapaasti valittavia opintoja 10 opintopisteen verran, esimerkiksi esimiehen juridiikkaa, strategista markkinointia tai kansainvälistä viestintää ja vuorovaikutusta. Opinnäytetyön avulla kehität edelleen omaa työtäsi.

Opetussuunnitelma suuntaa tulevaisuuteen ja osaamisen kehittämiseen. Opetussuunnitelmaa ohjaavat työelämässä tapahtuvat muutokset ja kehittämistarpeet, kansainvälisen yhteistyön edellyttämät vaatimukset. Tutkinto vastaa eurooppalaisten tutkintojen viitekehyksessä (EQF) tasoa seitsemän.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration Information: 

2 vuotta

Credits: 

90 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
Kajaani University of Applied Sciences, School of Sports
Provider Contact Info: 

Ketunpolku 4, 87100, KAJAANI
Kajaani University of Applied Sciences, School of Sports
hakijapalvelut@kamk.fi
PL 52, 87101, KAJAANI
044 7101 625
08 6189 9603

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Liikunnanohjaaja (ylempi AMK)
Qualification awarded description:

Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alaiset valmiudet asiantuntijuuden ja ammatillisten taitojen jatkuvaan kehittämiseen sekä liikunta-alan tutkitun tiedon ja menetelmien soveltamiseen alati muuttuvassa työelämässä.

Koulutuksen suorittanut antaa valmiudet toimia alan vaativissa kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä, kehittyä sekä vahvistaa työyhteisön kehittämisen, koordinoinnin ja johtamisen edellyttämää osaamista. Lisäksi koulutus antaa valmiudet toimia monialaisissa ja- ammatillisissa työryhmissä unohtamatta kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Ketunpolku 4, 87100, KAJAANI