• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Transfer application: Liikunnanohjaaja (AMK), Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus, päivätoteutus

Transfer application: Liikunnanohjaaja (AMK), Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus, päivätoteutus

Course Information

Liikunnanohjaajakoulutuksen tutkintokohtainen osaaminen koostuu liikuntaosaamisesta, ihmisen hyvinvointi- ja terveysliikuntaosaamisesta, pedagogisesta ja liikuntadidaktisesta osaamisesta, liikunnan yhteiskunta-, johtamis- ja yrittäjäosaamisesta sekä aktiviteettimatkailuosaamisesta.

Ammattiopinnoissa opiskelet esimerkiksi vuorovaikutustaitoja, viestintää, anatomiaa ja fysiologiaa, ihmisen motorista kehitystä, ravitsemusta, liikuntakasvatusta ja terveysliikuntaa. Opintoihin sisältyy myös eri liikuntalajeja vesiliikunnasta spinningiin.

Syventäviä opintokokonaisuuksia ovat esimerkiksi personal training, lasten ja nuorten liikunta, elämysaktiviteetit ja hyvinvointimatkailu.

Liikunnanohjaajakoulutuksessa on myös harjoittelua 30 opintopistettä. Harjoittelua suoritetaan erilaisissa liikunnan toimintaympäristöissä kotimaassa tai ulkomailla. Harjoittelun voi suorittaa myös liikuntapalveluja erilaisille asiakasryhmille tarjoavassa ammattikorkeakoulun omassa harjoitteluympäristössä, Myötätuulessa.

Liikunnanohjaajakoulutuksen opetussuunnitelma suuntaa tulevaisuuteen ja osaamisen kehittämiseen. Opetussuunnitelmaa ohjaavat työelämässä tapahtuvat muutokset ja kehittämistarpeet sekä kansainvälisen yhteistyön edellyttämät vaatimukset.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

3,5 vuotta

Credits: 

210 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
Kajaani University of Applied Sciences, School of Sports
Provider Contact Info: 

Ketunpolku 4, 87100, KAJAANI
Kajaani University of Applied Sciences, School of Sports
hakijapalvelut@kamk.fi
PL 52, 87101, KAJAANI
044 7101 625
08 6189 9603

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Liikunnanohjaaja (AMK)
Qualification awarded description:

Liikunnanohjaajakoulutuksen yleisenä tavoitteena on, että opiskelija kehittyy liikunta-alan asiantuntijaksi ymmärtäen liikunnan olennaiseksi osaksi yksilön ja yhteiskunnan hyvinvointia. Ammatillinen osaaminen perustuu monitieteiseen tietoperustaan, käytännön osaamiseen sekä vuorovaikutustaitoihin. Liikunnanohjaaja (amk) kykenee työskentelemään itsenäisesti liikunta-alan asiantuntijatehtävissä, joissa haasteena on mm. terveysliikunta, aktiviteettimatkailu, yrittäjyys liikuntajohtaminen ja viestintä. Hän kykenee johtamaan haastavia ammatillisia tehtäviä tai hankkeita sekä toimimaan monialaisissa ja- ammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Ketunpolku 4, 87100, KAJAANI