• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Trafiklärare

Trafiklärare

Course Information

Vad gör en trafiklärare?Trafikläraryrket är ett väldigt socialt yrke där du möts av nya personligheter varje dag och följer deras väg mot körkortet. Du utbildar både i bil och i lektionssal. Du planerar och organiserar lektioner, talar inför grupper och ska kunna ge både coachning och mental träning till dina elever så att de klarar av utbildning och tester på väg mot sitt körkort.En stor del av yrket innebär också att kunna hantera olika människor och situationer. Utvecklingen inom yrket går mot en ökad specialisering. Inte bara när det gäller utbildning för olika behörigheter, utan även kring fortbildning inom till exempel sparsam körning.JobbmöjligheterI branschen finns ett stort behov utav trafiklärare med behörighet och trafikskolorna har idag svårt att rekrytera kunnig och välutbildad arbetskraft. Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR) ser denna utbildning som väldigt viktig för branschens framtida utveckling och för att kunna anställa rätt kompetens.Utbildningens uppläggUtbildningen är bunden med föreläsningar på plats varje vecka i Borlänge.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Start Date: 
2019-01-14

Provider Information

Provider Name: 
YrkesAkademin YH AB
Provider Type: 
private
Provider Contact Info: 

YrkesAkademin YH AB, Box 127 79123 Falun, yh@ya.se, www.ya.se