• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Trafiklärare

Trafiklärare

Course Information

Som trafiklärare ska du träna dina elever att fungera i alla tänkbara trafiksituationer. Du ska lära körkortsaspiranten trafikvett och förklara hur trafiksystemet är uppbyggt. Det ingår också att förmedla vissa kunskaper om fordonets konstruktion och funktion.I arbetet ingår att förbereda lektionerna och genomföra skriftliga prov.Efter godkänd utbildning till trafiklärare kan du ansöka om godkännande från Transportstyrelsen att arbeta som trafiklärare.Utbildningens kurser:Arbetsmiljö och ansvar 10pExamensarbete 12pFordonssäkerhet och miljö 35pFörfattningskunskap Trafik 35pTrafikpsykologi 35pTrafiksäkerhetsarbete 23pLärande i arbetslivet 1 25pLärande i arbetslivet 2 50pYrkespedagogik Trafiklärare 1 25pYrkespedagogik Trafiklärare 2 50p

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Start Date: 
2019-03-01
Admission Procedure: 

Provider Information

Provider Name: 
Klippans kommun, Vuxenutbildning
Provider Type: 
public
Provider Contact Info: 

Klippans kommun, Vuxenutbildning, Vuxenutbildningen 26480 Klippan, komvux@klippan.se, www.klippan.se