• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Tradenomi (ylempi AMK), Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen

Tradenomi (ylempi AMK), Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen

Course Information

Master -koulutus rakentuu osaamisperusteisuudelle, jossa erityisesti syvennytään kolmeen osaamisteemaan: johtamisosaamisosaamiseen, tutkimus- ja kehittämisosaamiseen ja liiketoimintaosaamiseen. Näistä osaamisteemoista opiskelija rakentaa osaamisensa kehittymistä ja urakehitystään palvelevan kokonaisuuden.

Koulutuksen keskeisinä sisältöalueina ovat strateginen johtaminen, liiketoimintaprosessit ja niiden mallintaminen, kansainvälinen verkostoituva liiketoiminta, kehittämistyön menetelmät, henkilöstöjohtaminen, esimiestyö ja yrittäjyys. Monialaisina yhteisinä opintoina tarjotaan strategia ja henkilöstöjohtamisen, palvelumuotoilun, projektin johtamisen, hankintaosaamisen, myynti- ja asiakasosaamisen sekä yrittäjyyden opintojaksot.

Koulutus toteutetaan verkko- ja monimuoto-opetuksena, jolloin lähiopetuspäivä on kerran kuukaudessa. Lähipäiville voi osallistua myös etänä ja ne nauhoitetaan soveltuvin osin.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration Information: 

2 vuotta

Start Date: 
30.08.17
Credits: 

90 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
Oulu University of Applied Sciences
Provider Contact Info: 

Kotkantie 1, 90250, OULU
Oulu University of Applied Sciences
hakijapalvelut@oamk.fi
admissions@oamk.fi
PL 222, 90101, OULU
020 611 0200
08 372 144

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Tradenomi (ylempi AMK)
Qualification awarded description:

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa ylempää korkeakoulututkintoa vastaavan kelpoisuuden. Koulutus on työelämälähtöistä, ja se syventää ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta. Koulutus antaa opiskelijalle mahdollisuuden kehittää osaamistaan ja edetä uralla esimiestehtäviin, vaativiin asiantuntijatehtäviin tai oman yrityksen perustamiseen.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Kotkantie 1, 90250, OULU