• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Tradenomi (ylempi AMK), kirjasto- ja tietopalvelu

Tradenomi (ylempi AMK), kirjasto- ja tietopalvelu

Course Information

Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat tutkimus- ja kehittämistyön menetelmien syvempi hallinta, monimuotoisten oppimisympäristöjen ja työmenetelmien haltuunotto, muuttuvan toimintaympäristön analysointi ja muutoksessa olevan organisaation johtamistaidot. Opintokokonaisuudet pyritään liittämään työelämään niin, että kukin opintokokonaisuus avaa mahdollisuuksia oman organisaation kehittämiselle.

Laaja 30 op kehittämistyö toteutetaan omassa organisaatiossa kehittämistutkimuksen menetelmiä hyödyntäen.

Oppiminen toteutuu avoimissa oppimisympäristöissä, työpaikalla, tietoverkoissa ja lähitapaamisissa.  Tämä tukee työn ohella opiskelua mutta asettaa samalla vaatimuksia oppijan itseohjautuvuudelle ja työyhteisön oppijalle tarjoamalle tuelle.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration Information: 

2,5 vuotta

Credits: 

90 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
Turku University of Applied Sciences, Turku, Lemminkäisenkatu 30, 20520 Turku, Finland
Provider Contact Info: 

02 2633 5312
Turku University of Applied Sciences, Turku, Lemminkäisenkatu 30, 20520 Turku, Finland
hakijapalvelut@turkuamk.fi
admissions@turkuamk.fi
02 263 350
Lemminkäisenkatu 30, 20520, TURKU

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Tradenomi (ylempi AMK)
Qualification awarded description:

Koulutuksen tavoitteena on parantaa työelämässä toimivan kirjastoammattilaisen valmiuksia ennakoida ja hallita toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia sekä vahvistaa alan kehittämisosaamista. Opintojen kokoavana teemana on johtaminen ja esimiestyö, erityisesti osaamisen ja muutoksen johtaminen kirjasto- ja tietopalvelualan organisaatioissa.

Kirjasto- ja tietopalvelun ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneella on laaja-alainen ymmärrys asiantuntijuudestaan ja käsitys alan merkityksestä yhteiskunnalle. Hän tuntee aihealueen teoreettiset käsitteet, työ-, tutkimus- ja kehittämismenetelmät sekä osaa hyödyntää myös tieteellisen tutkimuksen tuloksia työssään. Hänellä on kyky arvioida kriittisesti alansa vallitsevia käytäntöjä, uusia sovelluksia sekä monimutkaisia ongelmakokonaisuuksia ja niiden erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Tutkinnon suorittanut pystyy osallistumaan työyhteisönsä kehittämisen koordinointiin ja johtamiseen ja hänellä on alan kansainvälisen toiminnan edellyttämät valmiudet.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Lemminkäisenkatu 30, 20520, TURKU