• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivätoteutus

Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivätoteutus

Course Information

Tietojenkäsittelyn tradenomikoulutus koostuu teoriaopinnoista, projekteista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Perusopinnoissa saa vahvan pohjan projektityöskentelyyn, yritys- ja liiketoimintaan, kieliin ja viestintään sekä perusteet ohjelmointiin, tietoturvaan ja tietoverkkoihin.

Ammattiopinnot kohdentuvat suuntautumisvaihtoehdon mukaisesti:

Datacenter -ratkaisujen opinnoissa opiskellaan eri käyttöjärjestelmiä, palvelinjärjestelmiä, virtualisointia, verkkoympäristöjä ja tietoturvaa. Ammattiopinnot toteutetaan tietojärjestelmälaboratoriossa tai virtualisoitujen ympäristöjen avulla painottaen laajasti omakohtaista tekemistä ja käytännön harjoittelua. Datacenter – suuntautumisessa opiskelijat saavat työskennellä omassa, vain opiskelukäyttöön tarkoitetussa konesalissa, johon he saavat ylläpitäjän oikeudet. Konesali on erittäin monipuolinen, tehokas ja edustaa markkinoiden uusimpia teknologioita. Oma konesali on Suomessa ainutlaatuinen opiskeluympäristö. Projektiopintojen kautta myös datacenter-opiskelijoilla on mahdollista erikoistua pelien palvelinratkaisuihin, toteutukseen ja ylläpitoon.

Pelialan opinnoissa opiskellaan peliohjelmoinnin, peligrafiikan tai pelituottamisen osa-alueilla. Käytännössä opintojen toinen vuosi toteutetaan pääsääntöisesti englannin kielellä ja kansainvälistymisestä kiinnostuneille KAMK tarjoaa runsaasti vaihtoehtoja. Pelialan koulutuksen johtoajatus on oikeissa peliprojekteissa työskenteleminen. Eri erikoistumisvaihtoehtoihin suuntautuvista opiskelijoista kootaan noin 4 -5 hengen tiimejä, jotka työskentelevät eri laajuisissa peliprojekteissa.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

3,5 vuotta

Start Date: 
29.08.17
Credits: 

210 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
Kajaani University of Applied Sciences, School of Business
Provider Contact Info: 

Kajaani University of Applied Sciences, School of Business
hakijapalvelut@kamk.fi
admissions@kamk.fi
08 6189 9626
044 7101 120
PL 52, 87101, KAJAANI
Kuntokatu 5, 87100, KAJAANI

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Tradenomi
Qualification awarded description:

Tietojenkäsittelyn tradenomitutkinnon tavoitteena on kouluttaa osaajia tietojärjestelmien kehittämis-, suunnittelu-, ohjelmointi- ja ylläpitotehtäviin sekä alan markkinointi- ja koulutustehtäviin. Tietojenkäsittelyn koulutuksessa opiskelijat suuntautuvat joko pelialalle tai datacenter –opintoihin.

Pelialan koulutuksen tavoitteena on pelien kehittämisen erikoisosaamisen kehittäminen. Opiskellessasi pelialan ammattilaiseksi Kajaanin ammattikorkeakoulussa sinusta voi tulla asiantuntija pelinkehitystiimiin tai erilaisiin peli- ja ohjelmistokehityksen koulutus-, suunnittelu- ja kehittämistehtäviin.

Datacenter -opintojen tavoitteena on datacenter -ratkaisujen kokonaisuuden hahmottaminen, jolloin opiskellaan keskeisiä palvelin- ja työasematuotteita sekä nykyaikaisia organisaatioiden verkkoratkaisuja. Ylläpidon perusvalmiuksien lisäksi koulutus antaa valmiudet suunnitella ja kehittää tietoteknisiä ratkaisuja osana organisaation muuta kehittämistyötä.

Lisätietoja koulutuksista http://www.kajakgamedev.fi

Course Locations

Reference Data

Course address:

Kuntokatu 5, 87100, KAJAANI