• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Tradenomi (AMK), liiketalous, haku syksyllä 2016

Tradenomi (AMK), liiketalous, haku syksyllä 2016

Course Information

Koulutuksen perusopintovaiheessa rakennetaan tämän päivän liiketoiminnan ja toimintaympäristön vaatimia osaamisia ja käytännön taitoja. Opiskelussa keskitytään kokonaisuuksiin, joissa osaamistavoitteet yhdistyvät oppimisen kannalta mielenkiintoisella ja tehokkaalla tavalla. Nämä oppimiskokonaisuudet ovat: liiketoimintaosaaja, työyhteisöosaaja, asiakasosaaja, tuloksen tekijä, Growing global ja uuden kehittäjä. Perusopinnoissa hyödynnetään monipuolisesti digitaalisen liiketoimintaympäristön ja oppimisen mahdollisuuksia.

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen asenne vahvistuvat liiketalouden opintojen aikana. Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus osallistua Haaga-Helian Start-up School –toimintaan tai kehittää yksilöllisesti yrittäjyysvalmiuksiaan.

Vahvaa liiketoiminnan osaamistaan opiskelija syventää laajasta tarjonnastamme itse valitsemillaan suuntautumisopinnoilla ja vapaavalintaisilla opinnoilla.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration Information: 

3,5 vuotta

Credits: 

210 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Liiketalous Helsinki
Provider Contact Info: 

Ratapihantie 13, 00520, HELSINKI
hakijapalvelut@haaga-helia.fi
+358 400 230 409

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Tradenomi
Qualification awarded description:

Haaga-Helian tradenomilla on kokonaisvaltainen käsitys liiketoiminnasta ja yrittäjyydestä. Hän osaa tarttua nykypäivän haasteisiin ja toimia muuttuvissa olosuhteissa tulevaisuutta ennakoiden. Hänellä on hyvät palvelu- ja myyntitaidot sekä tiedonhankinta-, tiedon analysointi- ja -jalostamisvalmiudet. Hän ottaa työskennellessään huomioon toiminnan kannattavuuden ja hänellä on vahva halu itsensä jatkuvaan kehittämiseen.

Liiketalouden opiskelija oppii ymmärtämään ja analysoimaan liiketalouden ilmiöitä. Hän osaa soveltaa teoriatietoa itsenäisesti ja luovasti sekä kehittää omaa toiminta-aluettansa tulevaisuutta ennakoiden. Hänellä on hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot, monipuolinen kielitaito ja valmiudet kansainvälisessä ympäristössä toimimiseen.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Ratapihantie 13, 00520, HELSINKI