• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Tradenomi (AMK), kirjasto- ja tietopalvelu, päivätoteutus

Tradenomi (AMK), kirjasto- ja tietopalvelu, päivätoteutus

Course Information

Perusopinnoissa kehität kielellisiä ja viestinnällisiä valmiuksiasi sekä paneudut ammatin perusteisiin. Kirjastoammatilliset opinnot rakentuvat seitsemästä kokonaisuudesta, joissa syvennyt kirjasto- ja tietopalvelualan työmenetelmiin ja -välineisiin sekä teoriassa että käytännössä. Aktiivisen projektitoiminnan ansioista koulutus käy jatkuvaa vuoropuhelua työelämän kanssa ja opiskelijana pääset mukaan toimintaan ja keskusteluun. Rajat ylittävä toimeliaisuus tarjoaa sinulle kansainvälisiä opiskelu- ja verkostoitumismahdollisuuksia.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration Information: 

3,5 vuotta

Credits: 

210 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
Turku University of Applied Sciences, Turku, Lemminkäisenkatu 30, 20520 Turku, Finland
Provider Contact Info: 

02 2633 5312
Turku University of Applied Sciences, Turku, Lemminkäisenkatu 30, 20520 Turku, Finland
hakijapalvelut@turkuamk.fi
admissions@turkuamk.fi
02 263 350
Lemminkäisenkatu 30, 20520, TURKU

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Tradenomi
Qualification awarded description:

Kirjasto- ja tietopalvelualan koulutuksesta valmistuu tiedonhallintaan ja asiakaspalveluun erikoistuneita ammattilaisia, joilla on hyvät valmiudet ohjata ja opettaa informaatiolukutaitoa. Opinnoissa opiskelija perehtyy tiedonhaun ja tiedon järjestämisen menetelmiin sekä syventyy ammattiin, jossa keskeistä on kyetä luovimaan sekä sähköisten että fyysisten aineistojen ja kokoelmien maailmassa. Alan ammattilainen keskittyy kuuntelemaan ja tunnistamaan erilaisia asiakasryhmiä sekä kehittämään palveluita, jotka pyrkivät vastaamaan muuttuviin ja moninaisiin tiedontarpeisiin.

Alan ammattilaiselta odotetaan kykyä tarttua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Lisäksi kaivataan näkemyksellisyyttä järjestää tapahtumia ja palveluita, jotka herättävät kiinnostusta organisaation toimintaa kohtaan. Kirjasto- ja tietopalvelualan toimijana sinun tulisi olla utelias ja toimelias, pyrkiä etsimään ja kokeilemaan uusia toimintatapoja ja uskaltaa verkostoitua moniammatillisesti ja -kulttuurisesti.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Lemminkäisenkatu 30, 20520, TURKU