• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap

Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap

Course Information

Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap är en unik trädgårdsmästarutbildning, där vi kompletterar den traditionella hantverkskunskapen hos trädgårdsmästaren med ekologi och entreprenörskap. Detta ger våra trädgårdsmästare en spetskompetens som är hett efterfrågad på arbetsmarknaden, bl.a. till följd av starkt ökad konsumtion av ekologiska produkter och tjänster.Utbildningen är förlagd på natursköna Skillebyholm, Järna. I direkt anslutning till undervisningssalarna ligger gårdens park och odlingar, med bl.a. grönsaksodlingar på friland och i växthus, örtagård, blomsterodlingar, plantförsäljning och gårdsbutik. I denna miljö kombineras teori och praktik på ett naturligt sätt och ger studenterna förutsättningar att lyckas i sin framtida yrkesroll. På skolans område finns också studentrum som de studerande kan hyra.Cirka en fjärdedel av utbildningen utgörs av Lärande i arbete (LIA) då de teoretiska kunskaperna förankras praktiskt i en verklig miljö på framgångsrika trädgårds och växtföretag. LIA kan göras på företag över hela Sverige, även företag utomlands, men företaget och schemat måste godkännas av ansvariga för utbildningen.När du är klar med din utbildning har du bl.a. goda kunskaper i själva hantverket, om växtmaterial (frukt, grönsaker, prydnadsväxter etc.) samt i planering och organisering av trädgårdar och trädgårdsarbete. Du har också goda kunskaper om odling med hög kvalitet och med samtidig omsorg för människa och miljö. Du kommer att få kunskaper om utveckling av ekologiskt hållbara varor och tjänster samt hur idéer kan utvecklas till ett bärkraftigt och långsiktigt företagande.PreparandutbildningVi kommer att erbjuda en preparandutbildning som riktar sig till dig som inte uppnår formell behörighet gällande trädgårdskurserna). Information om preparandutbildningen och anmälan finns hos utbildningsanordnaren, på http://www.skillebyholm.com/AnsökanAnsökan görs på http://campustelge.se/Samtliga betygsdokument, tjänstgöringsintyg och övriga meriter bifogas i webbansökan senast den 5 maj 2019.Vi tar ej emot papperskopior per post, utan hänvisar till bifoga dokumentfunktionen i ansökan. Skulle du av någon anledning inte ha möjlighet att göra det får du kontakta oss på Campus Telge.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Start Date: 
2019-08-19

Provider Information

Provider Name: 
Södertälje kommun, Campus Telge
Provider Type: 
public
Provider Contact Info: 

Södertälje kommun, Campus Telge, Södertälje kommun 15189 Södertälje, cathrine.haglund@sodertalje.se, www.campustelge.se