• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Tourism and leisure management

Tourism and leisure management

Course Information

Programos turinį sudaro 35 dalykai:
Bendrojo lavinimo: filosofijos pagrindai, kultūros istorija, informacinės technologijos;
Studijų pagrindų dalykai: ekonomikos pagrindai, bendravimo psichologija, dabartinė užsienio kalba, retorika ir derybų menas, vadybos pagrindai, verslo etika ir etiketas, rinkos tyrimai, teisės pagrindai, komercinė teisė, apskaita ir finansų pagrindai, visuotinė kokybės vadyba;
Specialieji (profesijos) dalykai: turizmo pagrindai, lietuvių kalbos kultūra ir verslo korespondencija, Lietuvos geografija ir turizmo ištekliai, krašto tradicijų, papročių pažinimas (užsienio kalba), vertimo teorija ir praktika (užsienio kalba), kursinių darbų rašymo metodika ir kursiniai darbai, ekskursijų rengimo, vedimo metodika ir kelionių organizavimas, turizmo rinkodara ir įvaizdžio formavimas, turizmo įmonių valdymas, projektų vadyba, pasaulio ir Lietuvos istorija, antra užsienio kalba, turizmo rezervacinės ir informacinės sistemos, laisvalaikio organizavimas;
Laisvai pasirenkami dalykai: lietuvių tautos papročiai, tradicijos ir apeigos/ šeimos pedagogika, organizacijos elgsena/draudimas, renginių organizavimas/lietuvių tautos menas;
Praktinės studijos: Praktinių studijų trukmė - 20 kreditai. Profesinių praktikų metu įtvirtinami teoriniai profesijos pagrindai bei profesinei veiklai reikalingi įgūdžiai, susiję su turizmo ir laisvalaikio įmonių veiklos efektyvumo didinimu, įmonių veiklos strategijos, ūkinės ir finansų politikos įgyvendinimu, rezervų veiklai plėtoti ir jos tęstinumui garantuoti atskleidimu, bei ugdomi bendrieji gebėjimai: bendrauti ir bendradarbiauti, organizuoti, vadovauti, dirbti kolektyve, analizuoti, sisteminti, savarankiškai priimti sprendimus ir už juos atsakyti;
Baigiamasis darbas: rengti ir ginti baigiamąjį darbą skiriami 6 kreditai. Neuniversitetinių studijų baigiamasis darbas turi būti savarankiškas taikomojo pobūdžio darbas, rodantis studento kūrybiškumą, gebėjimą taikyti įgytas žinias, praktinius mokėjimus ir įgūdžius, sugebėjimą vertinti, apibendrinti, tinkamai formuluoti išvadas bei teikti pasiūlymus.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Access requirements: 

Minimum education - Secondary

Credits: 

180

Provider Information

Provider Name: 
Panevezys College
Provider Type: 
College
Provider Contact Info: 

Provider phone number: +370-45-460322 Provider email: kolegija@panko.lt Provider URL: http://www.panko.lt

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Professional Bachelor of Tourism and Leisure
Awarding body:

Panevezys College

Awarding body contact info:

Provider phone number: +370-45-460322 Provider email: kolegija@panko.lt Provider URL: http://www.panko.lt

Course Locations

Reference Data

Course address:

Laisvės a. 23, Panevėžys