• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Tonemester (musik)

Tonemester (musik)

Course Information

Uddannelsen kombinerer teknisk og teoretisk viden om produktion og indspilning af musik med en indføring i musiske fag som hørelære, klaver og auditiv analyse. Du får således en grundlæggende forståelse for alle led i en musikudgivelse.Som færdiguddannet tonemester inden for musik kan du arbejde med musikproduktion i fx radio- og tv-branchen som producer eller tekniker.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Special target group:
Teaching Language:
Duration:
More Info: 

Tonemesteruddannelsen handler om produktion af musik og har fokus på klassisk musik. Du arbejder med musikudgivelser og med musik til fx multimedie, film og musical.

NQF Level: 
7
Costs: 

Du har mulighed for at søge SU under uddannelsen.

Provider Information

Provider Name: 
Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (Musikkons.Kbhvn)
Provider Contact Info: 

Rosenørns Alle 22, 1970 Frederiksberg C

Course Locations

Reference Data

Course address:

Rosenørns Alle 22, 1970 Frederiksberg C

Course location information:

DK02