• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Toegepaste wiskunde 1 TV

Toegepaste wiskunde 1 TV

Course Information

De cursist brengen op het voor het hoger onderwijs gewenste minimumniveau inzake wiskunde: Rekenkundige bewerkingen — Algebraïsch rekenen — Merkwaardige producten — Omvormen van formules — Machtsverheffing en worteltrekking — Lineaire vergelijkingen — Lineaire ongelijkheden — Kwadratische vergelijkingen — Stelsels lineaire vergelijkingen — Complexe getallen.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Special target group:
Teaching Language:
Study Type:
Duration Information: 

40 uren

Start Date: 
2011-09-01T03:00:00+03:00

Provider Information

Provider Name: 
Centra voor Volwassenenonderwijs
Provider Contact Info: 

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
DEELCERTIFICDEPOND

Course Locations

Reference Data

Course address:

Vildersstraat, 28
HASSELT
3500
Belgium

Course location information:

CVO- Hogere Leergangen STEP