• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Tiesību zinātnes - Bak. studijas

Tiesību zinātnes - Bak. studijas

Course Information

Tu iemācīsies:

- Izmantot un piemērot juridiskās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas juriskonsulta darbā un amatā;
- Orientēties Latvijas, starptautisko un Eiropas Savienības (Kopienu) tiesību sistēmās;
- Patstāvīgi izmantot tiesību avotus;
- Pastāvīgi sekot izmaiņām politikas plānošanas dokumentos un tiesību aktos;
- Uzstāties publikas priekšā;
- Biznesa vadības pamatprincipus;
- Izstrādāt juridiskos dokumentus;
- Izmantot tiesību avotus un piemērot tos;
- Lasīt tiesas spriedumus un atrast galvenos tiesas argumentus;
- Izmantot juridiskās metodes juridisko problēmu un konfliktu risināšanā.

Karjera:

- Darbs komercsabiedrībā, nevalstiskā organizācijā, valsts vai pašvaldību iestādēs;
- Darbs advokātu, notāru, tiesu izpildītāju birojā, prokuratūrā vai tiesā;
- Juridisko konsultāciju sniegšana pašnodarbinātas personas statusā.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

3 gadi (pilna laika), 3,5 gadi (nepilna laika)

Access requirements: 

Vidējā izglītība, CE: latviešu valoda un svešvaloda (angļu, vācu, krievu, franču).

Costs: 

2470 EUR gadā (dienas); 2270 EUR gadā (vakara), 2170 EUR gadā (neklātiene) (2019./20.)

Credits: 

ECTS 180

Provider Information

Provider Name: 
Biznesa augstskola Turība
Provider Contact Info: 

Graudu iela 68, Rīga, LV-1058
67622551, 67619008
turiba@turiba.lv
www.turiba.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Sociālo zinātņu bakalaurs tiesību zinātnēs