• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Tiesību zinātne - Prof. studijas

Tiesību zinātne - Prof. studijas

Course Information

Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 02.01.2019. līdz 01.02.2019.

Studiju programmas mērķis ir sagatavot konkurentspējīgus juriskonsultus, kuri varētu izmantot iegūtās zināšanas un prasmes darbam valsts un pašvaldības struktūrās, kā arī komercorganizācijās.

Studentiem tiek dota iespēja apgūt padziļinātas zināšanas jūras tiesību jomā, kuras paplašina turpmākās profesionālās darbības iespējas. Viens no studiju programmas uzdevumiem ir nodrošināt humanitāro un speciālo disciplīnu apgūšanu tādā līmenī, kas ļauj studentiem turpināt studijas augstskolas maģistrantūras studiju programmā Privātās tiesības.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

4,5 gadi

Access requirements: 

Vidējā vispārējā, vidējā profesionālā vai augstākā izglītība. Vismaz divi CE sertifikāti atbilstoši izvēlētajai studiju programmai vai pēc reflektanta vēlēšanās

Costs: 

500 EUR semestrī (vakara) (2018./19.)

Credits: 

ECTS 240

Provider Information

Provider Name: 
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA" Ventspils filiāle
Provider Contact Info: 

Tārgales iela 5, Ventspils, LV-3602
63624505
info@ve.bsa.edu.lv
www.bsa.edu.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Juriskonsults