• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Tiesības un finanses - Mag. studijas

Tiesības un finanses - Mag. studijas

Course Information

Programmas mērķis ir nodrošināt studentus ar zināšanām, kas ļauj izprast abas šīs jomas un palīdz apzināties iespējamās grūtības. Šo grūtību apzināšanās palīdzēs gan finanšu, gan tiesību jomas speciālistiem izstrādāt noteikumus un regulējumu, kas atbilst pasaules spēcīgāko finanšu tirgu modeļiem. Galveno uzsvaru liekot uz ES aspektiem, programmā teorija ir apvienota ar pasaules finanšu pieredzes un standartu izpēti, kas ļauj studentiem iegūt plašākas zināšanas arī par citu valstu tiesībām un regulējumu.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

1 vai 2 gadi

Access requirements: 

Sociālo zinātņu bakalaura vai maģistra grāds tiesību zinātnē, ekonomikā, finansēs, vadībā vai citā radniecīgā jomā, kas iegūts vismaz trīs gadu (48 KP programmā) vai četru gadu (80 KP programmā) ilgās studijās, vai otrā līmeņa profesionālā bakalaura vai profesionālā maģistra grāds tiesību zinātnē, ekonomikā, finansēs, vadībā vai citā radniecīgā jomā. Angļu valodas testu nepieciešamais punktu skaits IELTS 5.5+, TOEFL IBT 69+, TOEFL paper based 525+ (kārtots pēdējo 3 gadu laikā). Reflektanti, kas augstāko izglītību ieguvuši angļu valodā (vai var pierādīt līdzvērtīgas zināšanas), tiek atbrīvoti no TOEFL vai IELTS kārtošanas.

Costs: 

2 g. programma - 6 500 EUR 1. studiju gadā; 4 500 EUR - 2. studiju gadā (pilna laika); 5685 EUR gadā (nepilna laika); 1 g. programma - 6 500 EUR par visu programmu (pilna laika); 4 200 EUR gadā (nepilna laika) (2019./20.)

Credits: 

ECTS 60 vai 120

Provider Information

Provider Name: 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Juridiskā augstskola"
Provider Contact Info: 

Strēlnieku iela 4 k-2, Rīga, LV-1010
67039230
office@rgsl.edu.lv
www.rgsl.edu.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Sociālo zinātņu maģistrs tiesībās un finansēs