• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Tiesības un diplomātija - Bak. studijas

Tiesības un diplomātija - Bak. studijas

Course Information

Programma paredzēta studentiem, kas nākotnē vēlas strādāt ārlietu dienestā vai starptautiskajās organizācijās. Izpratne par politikas jautājumiem un konfliktu risināšanu, kā arī starptautisko attiecību tiesisko regulējumu padarīs kandidātus īpaši piemērotus arī daudziem citiem amatiem darba tirgū.

Studiju programmas tiesību priekšmeti ietver starptautisko organizāciju un Eiropas Savienības institūciju tiesisko regulējumu starptautisko attiecību kontekstā. Mācības sniedz izpratni par galveno tiesību jomu mijiedarbību ar starptautiskajām attiecībām, kā arī diplomātiem svarīgas juridiskās zināšanas. To starpā diplomātiskās un konsulārās tiesības un starptautiskās privāttiesības, kuru pārzināšana nepieciešama konsultācijām starptautiskai videi raksturīgiem tiesību konfliktiem.

Diplomātijas studijas iesniedzas vēsturē, kultūrā un politikas zinātnē, īpašu vērību veltot konfliktu risināšanai un sarunu vadīšanai. Mācību kursos vispusīgs teorētiskais skatījums apvienots ar praktisko pielietojumu un pasaules pieredzi. Pētnieciskie uzdevumi un kursa darbi papildinās minēto priekšmetu apguvi.

Valodu kursu centrā angļu valoda kā pasaules valoda, īpašu uzmanību veltot tiesību, starptautisko attiecību un biznesa terminoloģijas apguvei. Līdztekus studentiem ir iespēja izvēlēties tradicionālās franču diplomātiskās valodas kursus, kā arī vācu valodas kursus. Citi izvēles priekšmeti ir atsevišķos tiesību, starptautisko attiecību, biznesa, kultūras un vēstures jautājumos.

Studiju programma tiek īstenota sadarbībā ar Latvijas Universitāti.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

3 gadi

Access requirements: 

Vidējā izglītība. Lai pieteiktos studijām RJA, atzīmei angļu valodā jābūt ne zemākai par ECTS līmeni C (jeb 7), ko apliecina sekmju izraksts vai cits oficiāls dokuments. Angļu valodas zināšanas var tikt apliecinātas arī ar IELTS vai TOEFL testu rezultātiem vai apstiprinājumu, ka iepriekšējā izglītība ir iegūta angļu valodā. Kā alternatīvu RJA var piedāvāt pretendentiem nokārtot iestājeksāmenu.

Costs: 

3500 EUR gadā (2019./20.)

Credits: 

ECTS 180

Provider Information

Provider Name: 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Juridiskā augstskola"
Provider Contact Info: 

Strēlnieku iela 4 k-2, Rīga, LV-1010
67039230
office@rgsl.edu.lv
www.rgsl.edu.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Sociālo zinātņu bakalaurs tiesībās un diplomātijā