• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Theatre, SQ

Theatre, SQ

Course Information

Tutkinnon suorittanut
- hallitsee laaja-alaisesti taiteellisen työn kokonaisuuden ja oman työnsä osuuden siinä
- tuntee teatterihistoriaa ja oman ammattialueensa kehityshistoriaa sekä henkilöstöjohtamisen perusperiaatteet ja tehokkaat johtamistyylit
- hallitsee vaativan taiteellisen projektisuunnittelun keskeiset menetelmät sekä pystyy valvomaan ja kehittämään tuotannon laatua
- tunnistaa työyksikkönsä vaikutukset teatterin tai talon kokonaisuuteen sekä ympäristöönsä
- hallitsee organisaationsa tai yksikkönsä toiminta-ajatuksen ja tavoitteet ja pystyy sopeutumaan teatterityön prosesseihin - tuntee henkilöstösuunnittelun ja -hankinnan menetelmät sekä työehtosopimusjärjestelmän ja työsopimuksen perusteet
- osaa valvoa ja arvioida henkilöstön työtä ja antaa motivoivaa palautetta sekä huolehtia henkilöstön hyvinvoinnista
- hallitsee organisaation ulkoisen tiedotuksen ja vuorovaikutuksen periaatteet
- hallitsee valitsemansa suuntautumisalan osien tiedot ja taidot sekä alan tekniikan järjestelmät ja laitteet sekä materiaalit ja menetelmät
- hallitsee harjoitus- ja esitystoiminnan sekä oman osuutensa kokonaisuuden osana ja osaa dokumentoida työnsä
- tuntee tyylilajit ja tyylihistoriaa sekä osaa näytelmätekstin luettuaan hahmottaa tarvittavan työnsä tyylin ja laajuuden
- osaa teatterialan ja ammattialueensa erityistermistön laaja-alaisesti suomeksi/ruotsiksi ja englanniksi ja osaa hyödyntää tietotekniikkaa
Esitystekniikan suuntautumisalan ääni-osaan suuntautunut
- hallitsee muun muassa seuraavat äänitekniikan käsitteet ja laskennan: sähköinen laskenta äänitekniikassa, äänikentän suureet, mittayksiköt ja akustiikan käsitteet
Esitystekniikan suuntautumisalan näyttämö-osaan suuntautunut hallitsee myös muun muassa lavastusluonnosten tulkinnan.
Lavastuksen toteutuksen suuntautumisalan suorittanut
- hallitsee lisäksi lavastuksen suunnittelun, valmistusprosessin ja organisoinnin rakentamisesta pystytykseen, purkamiseen ja varastointiin
Puvustuksen toteutuksen suuntautumisalan suorittanut
- osaa muun muassa tulkita pukuluonnoksia sekä organisoida puvustuksen valmistuksen
Maskeerauksen suuntautumisalaan suuntautunut
- hallitsee muun muassa laaja-alaisesti maskeerauksessa yleiset ihonhoitotuotteet, ihon puhdistusaineet, värimaskeerausaineet ja välineet, osaa tehdä kaunistavia, korjaavia ja tehostemaskeerauksia sekä osaa laittaa irto-osat, irtokarvat ja peruukit
- yrittäjyys-osan suorittanut hallitsee yrityksen aloittamisen ja yrittämisen vaatimat tiedot ja taidot

Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä teatterin ja muun ohjelmatuotannon tuotanto- ja teatteriteknisissä tehtävissä tai teatterinukkien kanssa taiteen, kulttuurin, opetuksen ja taidekasvatuksen tehtävissä tai teatteri- ja muun estraditaiteen sekä media-alan maskeeraajan tehtävissä.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Costs: 

58

Provider Information

Provider Name: 
Stadin aikuisopisto, Hattulantien toimipaikka
Provider Contact Info: 

Hattulantie 2
hakutoimisto@edu.hel.fi
PL 3926, 00099, HELSINGIN KAUPUNKI

Course Locations

Reference Data

Course address:

Hattulantie 2