• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Thai

Thai

Course Information

Du får indsigt i komplicerede sproglige konstruktioner og vil tilegne dig en række analytiske og sproglige kompetencer. Du bliver desuden præsenteret for videnskabsteoretiske og metodiske problemstillinger, der vedrører Sydøstasien.Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du kunne varetage forskellige formidlingsopgaver i firmaer og virksomheder, der beskræftiger sig med handel i Sydøstasien eller med udviklingsarbejde. Du kan også finde job som oversætter eller tolk.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Special target group:
Teaching Language:
Duration:
Non preferred term: 
Asienstudier (thai/sydøstasienstudier)
More Info: 

På uddannelsen i thai, der hører under Sydøstasienstudier, beskæftiger du dig med litteratur, kultur, historie og moderne samfundsforhold i Sydøstasien.

NQF Level: 
6
Access requirements: 

For at blive optaget på bacheloruddannelsen i thai skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), eux eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen.Specifikke adgangskrav dansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Desuden skal du have yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. Alle fag skal være bestået.Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som faglig supplering.

Costs: 

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Provider Information

Provider Name: 
Københavns Universitet (Kbh.Univ.)
Provider Contact Info: 

Nørregade 10, Postboks 2177, 1017 København K

Course Locations

Reference Data

Course address:

Nørregade 10, Postboks 2177, 1017 København K

Course location information:

DK02