• EQF Home Page Icon

Qualification: Textile care worker

Textile care worker

Qualification Information

Tekstilės gaminių priežiūros darbuotojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti skalbyklose ir cheminio valymo valyklose, taip pat užsiimti šios srities ūkine veikla, reglamentuota LR įstatymais.
Asmuo įgijęs tekstilės gaminių priežiūros darbuotojo kvalifikaciją, turi:
-gebėti nustatyti tekstilės gaminių būklę ir defektus, vertinti tekstilės gaminių rūšį, gaminio paskirtį, konstrukciją, tekstilės gaminių medžiagų sandarą, atnaujinti, taisyti, valyti, skalbti, lyginti ir pakuoti įvairius tekstilės gaminius.
- žinoti įvairių taikomų technologijų skirtumus, suderinamumo ypatumus, darbo saugos ir higienos reikalavimus.
- mokėti dirbti kruopščiai, atsakingai, savarankiškai, organizuoti savo darbą, skaityti techninę literatūrą lietuvių ir užsienio kalbomis, būti etišku, atidžiu ir sąžiningu.
Sėkmingam tekstilės gaminių priežiūros darbuotojo darbui reikalingos šios bendrosios kompetencijos: mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo, socialinė pilietinė, iniciatyvumo ir kūrybingumo, asmeninė, kultūrinė. Asmeninės savybės: kruopštumas, sąžiningumas, darbštumas, pareigingumas, dėmesingumas, paslaugumas, komunikabilumas, kūrybingumas, atsakingumas.
Tekstilės gaminių priežiūros darbuotojo galima įgyti profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal tekstilės gaminių priežiūros darbuotojo modulinę mokymo programą.
Tekstilės gaminių priežiūros darbuotojo modulinė mokymo programa skirta asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą.
Baigus šią programą, mokslą galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijų mokslų srities programas.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
4
Awarding body: 

Public Institution Kaunas Vocational Training Centre for Service Business Specialists

Awarding body contact info: