• EQF Home Page Icon

Qualification: természetes élet- és gyógymódok tanácsadó

természetes élet- és gyógymódok tanácsadó

Qualification Information

A képzés célja olyan speciális ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik magas szintű szakmai és általános ismeretekkel, ennek megfelelő emberi és etikai magatartással, nagyfokú hivatás- és felelősségtudattal rendelkeznek a természetes élet- és gyógymódok területén, képesek a képzés során elsajátított ismeretanyag, szakmai készségek, szakképzettségüknek megfelelő szemlélet és magatartás alapján szakterületük magas szintű művelésére mind saját maguk, mind a hozzájuk forduló személyek egészséges életmódjával, rehabilitációs, prevenciós és promóciós törekvéseivel kapcsolatban. Segítik az egészségügyi problémákkal küzdő személyt (klienst), hogy a különböző – elsősorban a civilizált életformából adódó – testi-lelki betegségeit, panaszait, diszkomfort érzéseit saját erőfeszítéseire alapozva megelőzze vagy megszüntesse.

A képzés feladata

A képzés feladata, hogy annak befejezésekor a végzett természetes élet- és gyógymódok szakértője olyan szakember legyen, aki
- jelentős elméleti ismeretanyagot és munkájához szükséges gyakorlati jártasságot szerzett a természetes életmód és a természetgyógyászati öngyógyító és terápiás módszerek körében (mozgás-, masszázs, légzés- és relaxációs terápiák, táplálkozásterápia, méregtelenítő eljárások, jóga stb.);
- rendelkezik pszichológiai, mentálhigiénés és pedagógiai ismeretekkel, és ezeket munkája során alkalmazni tudja;
- rendelkezik szociológiai ismeretekkel a társadalmi viszonyok és az egészség összefüggésének vonatkozásában;
- ismeri a környezetvédelem főbb kérdéseit, a környezetnek az egészségre gyakorolt hatásait, valamint a környezettudatos magatartás főbb elemeit;
- ismeri az egészségügyi és szociális ellátórendszer intézményeit, szervezeteit és programjait, tanácsadó-támogató munkáját képes azokkal összhangban végezni.

A természetes élet- és gyógymódok szakértője munkája során képes
- kliense figyelmes, empatikus meghallgatására és holisztikus jellegű életmód-analízis készítésére;
- a kliens, a hozzátartozók és a beteget gyógyító csoport tagjaitól megszerzett információk alapján az egészségügyi ellátást optimálisan kiegészítő életmód-változtatási irányvonal felvázolására;
- a kliens számára egy egyénre szabott életmódbeli, prevenciós és rehabilitációt elősegítő programjavaslat összeállítására;
- a kliens számára az előírt életmódbeli program egyes (egészségügyi tevékenységnek nem minősülő) módszereinek, eljárásainak megtanítására és bemutatására;
- szükség esetén a kliensnek a számára legmegfelelőbbnek ítélt orvosi, pszichológiai, pszichoterápiás, természetgyógyászati vizsgálatok és kezelések irányába való továbbküldésére (javaslat formájában);
- gyermekek és felnőttek részére az egészséges életmóddal kapcsolatos előadások, demonstrációk tartására;
- természetes gyógymódokat oktató intézményekben szervezőként, vezetőként való részvételre;
- tudományos, K+F, publikációs tevékenységekben való közreműködésre;
- az egészség- és gyógy-turisztikai szektorban szervező, tanácsadó, lebonyolító jellegű részvételre
- csoportok szervezésére és azok tevékenységének irányítására;
- életmódtábor szervezésére és a vezetésében való aktív közreműködésre.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Pécsi Tudományegyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Pécsi Tudományegyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education