• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Teologija (Theology)

Teologija (Theology)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Doktorski študijski program vključuje dve področji: Teologija ter Zakonska in družinska terapija. Usposablja za vrhunsko, samostojno, kritično-refleksivno, interdisciplinarno in polivalentno raziskovalno delo in za sodelovanje v najzahtevnejših znanstvenoraziskovalnih projektih, za vodenje teh projektov in že morebitno vključitev v pedagoško-raziskovalno delo na univerzitetni ravni. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 4

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Diplomant študijskega programa druge stopnje.
POGOJ ZA VPIS: Diplomant študijskega programa, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami Evropske unije ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Diplomant študijskega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program za pridobitev magisterija znanosti. Kandidatom se v doktorskem študijskem programu priznajo opravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk po ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Kandidatom se v doktorskem študijskem programu priznajo opravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk po ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program za pridobitev specializacije, ki je pred tem končal visokošolski strokovni program. Navedeni kandidati morajo pred vpisom opraviti študijske obveznosti v obsegu 33 kreditnih točk po ECTS iz študijskega programa 2. stopnje Teologije oziroma obveznosti v obsegu 30 kreditnih točk po ECTS iz študijskega programa 2. stopnje Zakonske in družinske študije. Študijske obveznosti za področje Teologije zajemajo naslednje predmete: Bogoslužni sodelavci, Laiki v Cerkvi, Zakramentalnost in poslanstvo krščanskega bivanja, Upanjska razsežnost bivanja, Modrostna literatura, Stara zaveza v Novi zavezi, »Vroče« teme iz zgodovine Cerkve, Antropologija z etiko, Moralna teologija z družbenim naukom Cerkve. Študijske obveznosti za področje Zakonske in družinske terapije pa zajemajo predmete: Mentalno zdravje in psihopatologija posameznika in družine, Osnove metod raziskovanja v zakonskih in družinskih študijah, Raziskovanje intervencij in pojavov na področju zakona in družine, Seminar o znanstvenem delu za diplomante, Družinski in zakonski sistem (modul).
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena zaključenega študija (45 %).
MERILO ZA OMEJITEV: Ocena diplomske ali magistrske naloge (5 %).
MERILO ZA OMEJITEV: Uspeh pri izbirnem izpitu (50 %). Kandidat lahko do 50% ocene pri izbirnem izpitu nadomesti z oceno dosedanjega znanstvenega in strokovnega dela na področju študijskega programa.
POGOJ ZA PREHOD: Študent doktorskega študijskega programa oziroma doktor znanosti.

Admission Procedure: 
Credits: 

240 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (Theological Faculty)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: dekanat@teof.uni-lj.si
Spletni naslov: http://www.teof.uni-lj.si
Telefon: (+386) 01/434 58 10

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
doktor znanosti - doktorica znanosti
Other Qualification Awarded Term:

dr.

Awarding body:

Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Slovenska ulica 017, Maribor

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Poljanska cesta 004, Ljubljana

Course location information:

Slovenija