• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Tekstilstvo, grafika in tekstilno oblikovanje (Textile Engineering, Graphic Communication and Textile Design)

Tekstilstvo, grafika in tekstilno oblikovanje (Textile Engineering, Graphic Communication and Textile Design)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Vsebine programa segajo na področja tekstilstva, grafične in interaktivne komunikacije ter tekstilnega oblikovanja, kjer se med seboj smiselno dopolnjujejo. Nekaj temeljnih kompetenc doktorandov: poglobljeno razumevanje teoretskih in metodoloških konceptov na področju tekstilstva, grafičnih in interaktivnih komunikacij ter teorije tekstilnega oblikovanja, usposobljenost za samostojno razvijanje novega znanja na področju tekstilstva, grafičnih in interaktivnih komunikacij ter teorije tekstilnega oblikovanja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 4

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Diplomant študijskega programa druge stopnje.
POGOJ ZA VPIS: Diplomant študijskega programa, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami Evropske unije ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Diplomant študijskega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program za pridobitev magisterija znanosti. Kandidatom se na podlagi prošnje priznajo študijske obveznosti v obsegu do 60 kreditnih točk po ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Končana študijski program za pridobitev specializacije in pred tem končan program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetem pred 11. 6. 2004. Kandidatom se na podlagi prošnje priznajo študijske obveznosti v obsegu do 60 kreditnih točk po ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program za pridobitev specializacije in pred tem končan visokošolski strokovni program. Kandidatom se določijo dodatne študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS.
MERILO ZA OMEJITEV: Raziskovalni članek, točkovan po merilih habilitacijske komisije UL - upošteva se proporcionalna delitev točk ((2 do 8 točk) x 2 točki).
MERILO ZA OMEJITEV: Prešernova nagradna na UL - upošteva se proporcionalna delitev točk (10 točk).
Prešernova nagrada na fakulteti - upošteva se proporcionalna delitev točk; če je isto delo predloženo za diplomo, se upošteva le polovica predvidenih točk (6 točk).
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena izpitov na predhodnem študiju (ocena x 10 točk).
MERILO ZA OMEJITEV: Ocena diplomskega dela in zagovora (ocena x 3 točke).
POGOJ ZA PREHOD: Študent doktorskega študijskega programa oziroma doktor znanosti.

Admission Procedure: 
Credits: 

240 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (Faculty of Natural Sciences and Engineering)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@ntf.uni-lj.si
Spletni naslov: http://www.ntf.uni-lj.si

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
doktor znanosti - doktorica znanosti
Other Qualification Awarded Term:

dr.

Awarding body:

Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Aškerčeva cesta 012, Ljubljana

Course location information:

Slovenija