• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: TekSam - miljøplanlægning

TekSam - miljøplanlægning

Course Information

Ved at arbejde med emner og metoder inden for natur- og samfundsvidenskab, lærer du at forstå, hvordan miljøproblemer opstår, og hvordan man kan løse dem ved hjælp af planlægning. Du bliver bl.a. undervist i politiske forhold, økologi og teknologi, og udgangspunktet er både nationalt og globalt.TekSam - miljøplanlægning er et bachelorfag, der indgår som en del af en bacheloruddannelse på RUC. Den samlede uddannelse giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil have jobmuligheder inden for bl.a. planlægning og udvikling i fx ministerier og styrelser, rådgivende ingeniørfirmaer, miljøorganisationer eller internationale ulandsorganisationer.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Special target group:
Teaching Language:
Duration:
More Info: 

TekSam - miljøplanlægning handler om miljø, samfundsforhold og planlægning.

NQF Level: 
6
Access requirements: 

TekSam - miljøplanlægning er et bachelorfag, der læses som en del af en bacheloruddannelse på RUC.For at læse TekSam - miljøplanlægning og et andet fag skal du søge optagelse på den humanistiske bacheloruddannelse, den naturvidenskabelige bacheloruddannelse, den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse eller den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse på RUC.For at læse et-fags bachelor i TekSam skal du søge optagelse på den naturvidenskabelige bacheloruddannelse eller den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse.Både et-fags- og to-fagsuddannelsen kræver desuden matematik B. Alle fag skal være bestået.

Costs: 

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Provider Information

Provider Name: 
Roskilde Universitet (RUC)
Provider Contact Info: 

Universitetsvej 1, 4000 Roskilde

Course Locations

Reference Data

Course address:

Universitetsvej 1, 4000 Roskilde

Course location information:

DK01