• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Tehnologije tekstilnega oblikovanja (Textile Design Technologies)

Tehnologije tekstilnega oblikovanja (Textile Design Technologies)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Na visokošolskem strokovnem študijskem programu je prvi letnik enoten, v 2. letniku pa študenti izberejo eno od dveh smeri: Oblikovanje in razvoj izdelka ali Materiali in tekstilne tehnologije. Študentje bodo pridobili naslednje kompetence: sposobnost povezovanja znanj s področja tehnike in umetnosti (znanja s predmetnih področij: teorije oblikovanja, likovnega izražanja, tekstilnih materialov, računalništva in informatike, tehnologij izdelave tekstilij in oblačil, projektiranja in konstruiranja tekstilij in oblačil, modeliranja in gradiranja oblačil, okoljevarstva, merilne tehnike ter ravnanja z odpadki); sposobnost nadziranja obstoječih tehnoloških postopkov izdelave tekstilij in oblačil in njihovega posodabljanja; sposobnost samostojnega, inovativnega in kreativnega dela pri tehnoloških projektih, vezanih na razvoj novega izdelka oz. posodabljanja tehnologij; razumevanje zgodovine industrijskega, grafičnega in unikatnega oblikovanja, ter oblikovalskih konceptov in dejavnosti oblikovanja v kontekstu razvoja družbe, kulture, estetike, umetnosti, funkcije in tehnologije; poznavanje in razumevanje načrtovanja in realizacije oblikovalskih projektov z 2D in 3D grafičnimi orodji ter poznavanje osnov prostoročnega risanja; poznavanje in razumevanje načrtovanja oblikovanja tekstilij in oblačil (koncepti, skice, idejne knjige, barvne karte, karte materialov, kolekcij, modnih zgodb, itn) ter vizualnih študij (študije prostora, forme, ploskev, oblik, tipografije, barve, teksture, kompozicije, ritmov, ravnotežij itn.); poznavanje in razumevanje strukture in lastnosti vlaken ter odvisnosti med lastnostmi vlaken in njihovo uporabo; poznavanje in razumevanje tehnoloških postopkov izdelave prej, sukancev, tkanin, pletiv, pletenin, netkanih tekstilij ter razumevanje vpliva tehnoloških faz izdelave na lastnosti linijskih in ploskih tekstilij; poznavanje in razumevanje konstrukcije prej, tkanin, pletiv in netkanih tekstilij ter poznavanje vpliva konstrukcije tekstilij na njihove funkcionalne značilnosti in lastnosti; poznavanje teorije plemenitenja tekstilij (beljenja, barvanja, apretiranja, tiskanja) in okoljevarstvenih zahtev pri plemenitilnih procesih; poznavanje in razumevanje nege in higiene tekstilij ter problematike odpadnih vod pralnic in kemičnih čistilnic; sposobnost razumevanja koncepta celovitega obvladovanja kakovosti in standardizacije v tekstilni in oblačilni industriji; poznavanje in razumevanje postopka konstruiranja, gradiranja in modeliranja oblačil za različne namembnosti; poznavanje in razumevanje konfekcijskih procesov izdelave oblačil in upravljanja z materialom za dosego kakovostnega izdelka; sposobnost zaznavanja, spremljanja in vrednotenja stroškov, nastalih v proizvodnem sistemu; poznavanje in razumevanje naprednih tekstilnih materialov in tehnologij, nanomaterialov, tehničnih tekstilij (v gradbeništvu, transportu, medicini, itn.). * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (Faculty of Mechanical Engineering)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: fs@um.si
Spletni naslov: http://www.fs.um.si
Telefon: (+386) 02/220-7500

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
diplomirani tekstilni oblikovalec (VS) - diplomirana tekstilna oblikovalka (VS)
Other Qualification Awarded Term:

dipl. tekst. oblik. (VS)

Awarding body:

Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Cankarjeva ulica 010, Nova Gorica

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Kolodvorska ulica 002E, Lendava

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Podlubnik 001B, Škofja Loka

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Smetanova ulica 017, Maribor

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Cesta Staneta Žagarja 001, Kranj

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Kidričeva ulica 025, Celje

Course location information:

Slovenija