• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Tehnologija polimerov (Polymer Technology)

Tehnologija polimerov (Polymer Technology)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilji programa so izobraziti diplomante s poglobljenim znanjem s področja polimernih in dopolnilnih materialov, tehnologij ter razvoja opreme in različnih orodij za njihovo proizvodnjo tudi s pomočjo računalniško podprtnih tehnologij, za management procesov, projektov in kakovosti, za raziskovalno in razvojno delo ter omogočiti pridobivanje znanja, raziskovalnih izkušenj in kompetenc za samostojno pripravo, vodenje izvajanja projektov in predstavitvenih dosežkov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij (tehnologija polimerov, strojništvo, kemija, kemijska tehnologija in inženirstvo).
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, če je pred vpisom kandidat opravil študijske obveznsoti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena študija (80 %).
MERILO ZA OMEJITEV: Dosežena ocena pri diplomi (20 %).

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Fakulteta za tehnologijo polimerov (Polymer Technology College)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: referat@ftpo.eu
Spletni naslov: www.ftpo.eu
Telefon: (+386) 02/62 04 760

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister inženir tehnologije polimerov - magistrica inženirka tehnologije polimerov
Other Qualification Awarded Term:

mag. inž. tehnol. polim.

Awarding body:

Fakulteta za tehnologijo polimerov

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Ozare 019, Slovenj Gradec

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Tehnološki park 019, Ljubljana

Course location information:

Slovenija