• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Tehniška varnost (Technical safety)

Tehniška varnost (Technical safety)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj univerzitetnega študijskega programa je usposobiti strokovnjake, ki se bodo znali na osnovi analize tveganja strateško vključevati v procese in bodo lahko varnostna vprašanja obravnavali in analizirali pred izvedbo projektov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (Faculty of Chemistry and Chemical Technology)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@fkkt.uni-lj.si
Spletni naslov: http://www.fkkt.uni-lj.si
Telefon: (+386) 01/ 24 19 100

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
diplomirani inženir tehniške varnosti (UN) - diplomirana inženirka tehniške varnosti (UN)
Other Qualification Awarded Term:

dipl. inž. teh. var. (UN)

Awarding body:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Večna pot 113, Ljubljana

Course location information:

Slovenija