• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Tehniška gimnazija

Tehniška gimnazija

Course Information

Gimnazija ima široko zasnovan izobraževalni program, tako da pripravi dijake za nadaljevanje izobraževanje. Spodbuja ustvarjalnost ter razvija znanja, sposobnosti, spretnosti in druge osebnostne lastnosti za kasnejši uspeh pri študiju, v poklicu in življenju. Gimnazija zagotavlja dovolj široko splošno izobrazbo za nadaljnji univerzitetni študij.
Dijaki gimnazij potrebujejo za splošni kulturni razvoj tudi znanja in izkušnje iz glasbene, likovne in drugih vrst umetnosti. Eden od specifičnih ciljev gimnazije je tudi spodbujanje interesa za teoretična znanja. Gimnazija hkrati omogoča uporabo sodobnih tehnologij in razvija inovativnost.
Gimnazija spodbuja razvoj na vseh področjih osebnosti in omogoča oblikovanje lastnega pogleda na svet.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

4 leta

Start Date: 
01.09.
Access requirements: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje. Pogoj za vpis v umetniško gimnazijo (razen v smer gledališče in film) in gimnazijo s športnimi oddelki je izpolnjevanje posebnih pogojev (glej Razpis za vpis).

Provider Information

Provider Name: 
Srednja tehniška šola Koper
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@sts.si
Spletni naslov: http://www.sts.si
Telefon: (+386) 05 662 52 60

Course Locations

Reference Data

Course address:

Izolska vrata 2
6000, Koper - Capodistria

Course location information:

Slovenija