• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Tandsköterska

Tandsköterska

Course Information

Vad gör en tandsköterska?Tandsköterskans arbetsuppgift är att assistera tandläkaren, arbeta som profylaxtandsköterska med egna patienter samt att jobba med teamtandvård vilket innebär arbetsfördelning inom teamet. Viktiga egenskaper för en tandsköterska är förmåga att arbeta nära andra och att vara intresserad av människor.En stor del av arbetet innebär också att sköta de administrativa arbetsuppgifterna och jobba med förebyggande tandvård. Efter avslutad yrkeshögskoleutbildning kommer du att ha kunskaper och färdigheter för att arbeta som tandsköterska i vårdteam på tandvårdsklinik.JobbmöjligheterDet är stor efterfrågan på tandsköterskor. En stor andel pensionsavgångar samt framtidens krav på välutbildad personal inom tandvården lägger grunden för rekryteringsbehovet.Utbildningens distansuppläggUtbildningen är på heltid och den studerande behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt 12 fysiska träffar under utbildningens 1,5 år.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Start Date: 
2019-08-01

Provider Information

Provider Name: 
YrkesAkademin YH AB
Provider Type: 
private
Provider Contact Info: 

YrkesAkademin YH AB, Box 127 79123 Falun, yh@ya.se, www.ya.se