• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: TAMU

TAMU

Course Information

På TAMU får du mulighed for at prøve et arbejdsområde af, samtidig med at du får nogle kvalifikationer inden for det, du vælger. Du kan fx vælge fag inden for gartneri, rengøring, kantine eller byggeri. Desuden er der nogle obligatoriske fag, som du skal følge.Når du har gennemført din uddannelse, kan du søge job eller fx fortsætte på en erhvervsuddannelse. Dine fremtidsmuligheder afhænger af det, ud har gennemført på TAMU.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Special target group:
Teaching Language:
Duration:
More Info: 

Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser, TAMU, er for dig, der ikke lige er klar til at starte i et job eller søge ind på en uddannelse.

Costs: 

For dagelever udbetales elevstøtte svarende til højeste ugentlige dagpengebeløb inkl. arbejdsbonus. For døgnelever udbetales elevstøtte svarende til 80 procent af højeste ugentlige dagpengebeløb inkl. arbejdsbonus. 15 procent af elevstøtten betragtes som arbejdsbonus og udbetales kun, hvis reglerne om undervisnings- og arbejdstid overholdes.

Provider Information

Provider Name: 
Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU)
Provider Contact Info: 

Kalvebodvej 231, 2791 Dragør

Course Locations

Reference Data

Course address:

Kalvebodvej 231, 2791 Dragør

Course location information:

DK02