• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Taloustiede, kauppatieteiden maisteri (2v)

Taloustiede, kauppatieteiden maisteri (2v)

Course Information

Taloustiede auttaa muodostamaan kokonaiskuvan taloudesta ja ympäristöstä, jossa yritykset toimivat. Taloustieteen maisteriohjelman ytimen muodostavat kansantalouden makrotaloudellinen tuntemus, yritysten mikroteoria sekä rahoitusmarkkinoiden ja pankkitoiminnan tuntemus. Kauppatieteelliseen alaan soveltuvia taloustieteen opetuksen osa-alueita ovat myös kansainvälinen talous, julkinen talous sekä energiatalous.

Taloustiede luo osaamista seuraavilla alueilla:

  • Ekonomistin monialainen tieto ja taito
  • Kokonaistaloudellisten mittarien tuntemus ja kyky kokonaistaloudelliseen analyysiin
  • Yritysmaailman, erityisesti rahoitussektorin tuntemus
  • Kansainvälisen talouden ja integraation lainalaisuuksien tuntemus
  • Julkisen sektorin rooli ja yksityistämisen vaikutukset
  • Energiatalous maailmantalouden kasvun veturina ja kasvun rajat
  • Aineeton pääoma ja siihen liittyvä henkilöstön palkkaus, työn organisointi ja yritysten tutkimus kehitystoiminta
  • Tulonjako ja hyvinvoinnin mittaaminen

Taloustieteen opiskelu edellyttää kiinnostusta kokonaistaloudelliseen ajattelutapaan ja sen edellyttämien analyysivälineiden omaksumista. Sivuaineiksi soveltuvat hyvin liiketaloustieteet, erityisesti laskentatoimi ja rahoitus, sekä menetelmätieteet.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

2 vuotta

Credits: 

120 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
University of Vaasa, Faculty of Business Studies
Provider Contact Info: 

029 449 8162
University of Vaasa, Faculty of Business Studies
hakijapalvelut@uva.fi
information@uva.fi
PL 700, 65101, VAASA
Wolffintie 34, 65200, VAASA
Wolffintie 34
FI-65200 Vaasa
Finland
P.O.Box 700
FI-65101 Vaasa
Finland
+358 29 449 8134

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Kauppatieteiden maisteri
Qualification awarded description:

Vaasan yliopiston kauppatieteellinen tiedekunta kouluttaa kauppatieteellisen alan asiantuntijoita ja päätöksentekijöitä, joilla on hyvät valmiudet työskennellä vaativissa yritys- ja elinkeinoelämän tehtävissä kotimaisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä. Kauppatieteen alalta valmistuneita kuvaavat mm. seuraavat ominaisuudet: kansainvälisyys, oma-aloitteisuus, innovatiivisuus, yhteistyökykyisyys ja ongelmanratkaisukyky.

Taloustieteen maisteriopinnot tarjoavat näkemystä ja valmiuksia kokonaistaloudellista osaamista vaativiin tehtäviin. Taloustieteen asiantuntijoita kutsutaan ekonomisteiksi. Kauppatieteiden maisterin tutkinto taloustieteen koulutusohjelmassa luo valmiudet ekonomistina toimimiseen. Ekonomistin osaamista on perinteisesti tarvittu talouden seurantaan ja tutkimukseen. Globalisoituva talous vaatii myös asiantuntija- ja johtotehtävissä toimivilta syvää talouden toiminnan ymmärrystä ja analysointikykyä.

Maisteriohjelmaan voi hakea maisterihaussa, jos on suorittanut soveltuvan alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon. Opetus on suunniteltu päätoimista opiskelua varten ja tapahtuu arkisin päiväsaikaan.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Wolffintie 34, 65200, VAASA