• EQF Home Page Icon

Qualification: tűzvédelmi szakmérnök

tűzvédelmi szakmérnök

Qualification Information

A megelőző és a mentő tűzvédelemhez szükséges mérnöki tevékenység magas fokú ellátása.

Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

A megelőző és a mentő tűzvédelemhez szükséges mérnöki tevékenység magas fokú ellátásához szükséges ismeretek, és azok alkalmazási képessége, úgy mint:

a megelőző és mentő tűzvédelemhez kapcsolódó épületszerkezeti és tartószerkezeti, mélyépítési és településrendezési ismeretek, technikai ismeretek;

a szakmai tárgyakhoz kapcsolódó alapozó ismeretek: égés- és oltáselmélet, veszélyes anyagok, tűzvédelmi laboratóriumi ismeretek, féléves feladatok;

a szakma alkalmazását közvetlenül szolgáló ismeretek: megelőző tűzvédelem, mentő tűzvédelem, tűzkockázat-elemzés, tűzvizsgálat-tan, beépített tűzvédelmi berendezések tervezése, egészségügyi ismeretek;

jogi, engedélyezési ismeretek: tűzvédelmi igazgatás.


Személyes adottságok és készségek:

A képzési céllal összhangban a munkaerő piacra történő gyakorlati felkészítés kiemelt elvárásai:

katasztrófavédelmi szervek és hivatásos önkormányzati tűzoltóságok, valamint veszélyes üzemek megelőző tűzvédelmi mérnöki feladatainak ellátására való alkalmasság,

katasztrófavédelmi szerveknél és hivatásos önkormányzati tűzoltóságoknál, valamint veszélyes üzemekben jelentkező mentő tűzvédelmi és műszaki mentési feladatok tervezésére, szervezésére és irányítására való alkalmasság,

külön képesítő vizsga letétele után beépített tűzvédelmi berendezések tervezői jogosultság.


A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben és tevékenységrendszerben:

A szakirányú továbbképzés során elsajátított ismeretek és a megszerzett végzettség a katasztrófavédelmi szerveknél, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságoknál, a veszélyes anyagokat használó üzemek tevékenységi körében használhatók.


Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Szent István Egyetem

NQF Level: 
6
Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education