• EQF Home Page Icon

Qualification: Täiendmeditsiini- ja loodusraviterapeut, tase 6

Täiendmeditsiini- ja loodusraviterapeut, tase 6

Qualification Information

Täiendmeditsiini ja loodusravi terapeudi töö eesmärk on aidata inimestel saavutada optimaalset elukvaliteeti. Elukvaliteet paraneb koos muutustega tervislikus seisundis, mõtteviisis, elustiilis ja -tegevuses. Täiendmeditsiini ja loodusravi terapeut käsitleb klienti kui unikaalset indiviidi, kelle keha, tunded ja mõtted moodustavad lahutamatu terviku. Tema töö fookus on tihti terviseprobleemide ennetamisel. Koostöös kliendiga aitab ta leida heaolu languse põhjused ja läbi viia muutused, mis aitavad uuesti leida sisemist tasakaalu, tagades sel moel tervise ja elukvaliteedi tõusu. Ta täiendab oma oskusi pidevalt ja vajadusel soovitab kliendil pöörduda mõne teise spetsialisti poole.
Käesolevas kutsestandardis kasutatav mõiste „loodusravi terapeut“ ei tähenda isikut, kellel on arsti kutse ning kes diagnoosib ja ravib lähtudes konventsionaalse meditsiini seisukohtadest.

Täiendmeditsiini ja loodusraviterapeudi spetsialiseerumisalad on järgmised:
Aroomteraapia on meetod, kus kasutatakse aromaatsete taimede ürtidest, lehtedest, juurtest, seemnetest või ka puidust ja vahadest ekstraheeritud eeterlikke õlisid ja õlirikaste taimede külmpressimisel saadud baasõlide segusid. Aroomteraapia aktiveerib organismi valmidust võidelda tõvestavate viiruste ja bakteritega. Aroomteraapiaga saab leevendada ja ära hoida stressist või vääratest elutavadest põhjustatud tervisehäireid. Aroomteraapiat kasutatakse ka inimese tundemaailma tasakaalustamiseks, füsioloogiliste häirete ennetamiseks ja nendest taastumiseks.
Aroomterapeut on spetsialist, kes tunneb kasutatavate õlide näidustusi ja
vastunäidustusi konkreetsele kliendile, valdab aroomteraapilist massaažitehnikat ning oskab nõustada klienti teistes aroomteraapilistes kasutusvõimalustes ja vajadustes, et saavutada parim tervistav tulemus. Aroomteraapiat rakendatakse lisaks nahahoolduses, veeprotseduuridel (vannid, mähised, saunad, inhalatsioon jne.) ja ruumide lõhnastamisel.

Eesti loodusteraapia on eestlaste (maarahva) pärimusel baseeruv looduslik raviviis, mis on ajaproovile vastu pidanud ja kohandatud tänapäeva oludele. Eesti loodusterapeut nõustab pärimusliku elulaadi ja eluviiside osas. Eesti loodusterapeut võib kasutada lisaks pärimuslikele raviviisidele ka muid Eestis kasutatavaid loomulikke ja kogu tervikut toetavaid raviviise, kui need vastavad loodusravi põhimõtetele.
Eesti loodusterapeut kasutab oma töös mitmesuguseid loodusravi viise: taimeravi, saunaravi, soonetasumine (massaaž), kupuravi, kaaniravi, mesilasravi, heli- ja sõnaravi (regilaul, loits), veeravi, ravi tervistavate harjutustega jms. Ta võib ravida saunas või iidsetes looduslikes pühapaikades (hiied, raviallikad). Oma töös võib Eesti loodusterapeut kasutada kompresse, salve, ürdivanne, soola, savi, taruvaiku, kopranõret vms vahendeid. Ennetustegevustes ja ravis kasutab ta ökoloogilist ja maailmas jätkusuutlikku mõtteviisi, võib kasutada ka astroloogiat, veesoonte paiknemist (vitsa või pendlit), paastu või toitumisravi, tervistavaid harjutusi ning teha iluprotseduure (kasutades selleks arhailisi ja/või kodumaiseid saadusi).

Hiina traditsiooniline meditsiin on iidne teadmiste kogum elustiili korrastamiseks, terviseprobleemide ennetamiseks ja ravimiseks.
Hiina loodusterapeut on spetsialist, kes kasutab traditsioonilisi Hiina teadmisi selleks, et toetada inimese enda võimet kohaneda keskkonnamuutuste ja -mõjudega. Hiina loodusterapeut valmistab ette töökeskkonna, loob lõdvestust soodustava ümbruse ja õhkkonna. Ta kasutab erialast diagnostikat (keel, pulss), saades informatsiooni erinevate organsüsteemide seisukorrast ning seejärel annab nõu elustiili muutmiseks (nt toitumine) ja vajaduse korral teostab mitmesuguseid organismi tasakaalustavaid toiminguid. Ta kasutab selleks spetsiaalseid resoneerivaid (aku)punkte ja energiakanaleid (meridiaane) ning meetodeid nagu punktmassaaž, massaaž, Qi Gong (hingamis- ja liikumisharjutused) ja moksibustsioon (soojendamine).

Homöopaatia alusepanijaks on Saksa arst Samuel Hahnemann, kes aastal 1796 avaldas uue teraapiaviisi põhimõtted. Homöopaatia tähendab kreeka keeles “sarnane kannatus“, ladina keeles kasutatakse väljendit similia similibus curentur ehk “sarnane ravib sarnast“. Seega sarnane impulss, mis on terviseprobleeme põhjustanud, saab olla ka tervendajaks. Ideede aluseks on arusaam, et organismil on endal suund sisemisele tasakaalule ning inimese tervendamiseks piisab impulsi andmisest organismi enda tervendavatele jõududele. Homöopaadi tööülesanded on kliendi loo kuulamine ning selle alusel õige homöopaatilise aine määramine, kliendi reaktsioonide jälgimine ja vajaduse korral uue kliendiloo võtmine. Oma töös juhindub homöopaat Organoni, Repertooriumidesse ja Materia medicatesse kogutud teabest ning kasutab klassikalisel meetodil valmistatud homöopaatilisi raviaineid. Oma töös kasutab homöopaat homöopaatilisi aineid, mis on mineraalse, taimse või loomse päritoluga.

Holistilise regressiooni terapeudi töö eesmärk on toetada klienti tema psüühilise ning selle kaudu ka füüsilise ja sotsiaalse heaoluseisundi saavutamisel. Teraapia aluseks on põhjuse ja tagajärje seoste uurimine ja selgitamine. Terapeut lähtub oma töös kliendi eesmärgist ja teraapia käigus selgunud teabest. Ta aitab kliendil nii leida kui ka teadvustada probleemide põhjuseks olevaid sisekonflikte ning neid lahendada käitumuslikul, emotsionaalsel, füüsilisel, mentaalsel ja suhete tasandil. Terapeut juhendab klienti teraapiaprotsessis saadud uue informatsiooni ellu integreerimisel ja terviklikkuse poole liikumisel. Terapeudi fookus on positiivsel, ta toetab klienti potentsiaali teadvustamisel ja julgustab teda oma ressursse kasutama. Holistilise regressiooni terapeut lähtub teraapias põhimõttest, et klient on võrdne koostööpartner ning kliendi omavastutus on muutuste ja tervenemise aluseks. Iga klient on unikaalne ja terapeut valib antud kliendile sobiva lähenemise ja töövõtted.Oma töös järgib terapeut eetikakoodeksit (vt http://www.horetes.com/eetikakoodeks.html).

Refleksoloogia meetod põhineb avastusel, et organism peegeldab informatsiooni oma organite seisundeist keha pinnal asuvatesse kindlatesse tsoonidesse. Refleksoloogi töö seisneb käelise tegevuse kaudu nende tsoonide masseerimises. Töö eesmärk on organismi eneseregulatsiooni funktsioonide tugevdamine, tasakaalustamine ja tervisehäirete ennetamine. Töö tulemusena käivitub organismi puhastumine jääkainetest, suureneb keha vastupanuvõime infektsioonidele ning kasvab stressitaluvus. Refleksoloogi põhilised tööülesanded on töökoha ettevalmistamine, kliendiloo kogumine, tsoonide masseerimine ja pidev kliendi reaktsioonide jälgimine. Kuna iga klient on erinev, siis valib refleksoloog iga kord ainulaadse, ainult antud kliendile vastava ja sobiva massaaži järjekorra ja töövõtted.

Shiatsu kui Jaapani ühe tuntuma teraapia alged on pärit samadest allikatest, kust pärineb ka Hiina traditsiooniline meditsiin.
Tänapäeval maailmas kahe tuntuma shiatsu-koolkonna arendajateks olid Tokujiro Namikochi ja Shizuto Masunaga. Namikochi selgitas shiatsut lääne meditsiini terminite abil, pannes rõhu vaid nn neuro-lihaspunktide survele. Masunaga, soovides muuta ravimeetodeid efektiivsemaks, sidus meridiaanide teooria kaasaegse psühholoogia ja füsioloogiaga, rõhutas kliendi probleemi väljaselgitamisel kõhult võtmise viisi diagnoosi olulisust ning laiendas meridiaanide kasutusulatust ravis. Ta lõi oma koolkonna teoreetilise baasi pikaaegse kliinilise praktika jooksul. Masunaga Ki-shiatsu põhineb täielikule idamaisele meditsiinilisele süsteemile, kirjeldades inimkeha kui võrgustikku meridiaanidest läbi mille voolab eluenergia – Jaapani keeles Ki.
Shiatsu teraapiaga stimuleeritakse keha iseeneslikku paranemisvõimet, mille tulemusena paraneb organismi enda elujõud, mis ongi võtmeks terviseprobleemide võitmiseks ja ärahoidmiseks. Kui Ki vool läbi meridiaanide on sujuv, on inimene terve. Kui vool saab takistatud, inimene haigestub. Energia voolu seisundit hinnatakse Hiina duaalse yin-yang`i kontseptsiooni järgi ning jagatakse kahte seisundisse: Kyo ja Jitsu. Idamaise meditsiini kohaselt on suur osa terviseprobleemidest tingitud lahendamata probleemidest tulenevast stressist, mille käigus on meridiaanides voolava eluenergia Ki vool organismi mõnes osas häiritud, takerdunud ja vastavad organismi funktsioonid tuhmunud. Selle tulemusena energia kuhjub teistes, Jitsu-kohtades, kus on vool liiga kiire ja organismi funktsioonid liigaktiivsed. Kui energia jätkuvalt ei liigu, blokeering süveneb ning tekivad nn “energiaaugud”, mis viivadki terviseprobleemideni. Shiatsu eesmärk on blokeerunud energia taas liikuma panna, täites „energiaauke“ ja tagades energia vaba vool ja organismi loomulik tasakaal.
Shiatsu loodusterapeut tunnetab organismi olukorda ja energia liikumist käte abil ning teeb pehmeid vajutusi ja venitusi piki meridiaane, keha pinnal asuvaid liine. Shiatsu-teraapia aitab ravida paljusid terviseprobleeme nagu stress, kurnatus, unetus, ainevahetushäired, selja-, kaela- ja peavalu, liigesteprobleemid jpm. Järjepidev shiatsu-teraapia mitte ainult ei vähenda terviseprobleemide ilminguid, vaid omab ka profülaktilist toimet oma tervise eest hoolitsemisel.
Lääne meditsiini kohaselt rahustab shiatsu autonoomset närvisüsteemi, mille tulemusena väheneb stress ja suureneb stressitaluvus. Samuti paranevad vere-ja lümfiringe, lihaste toonus ning siseorganite funktsioonid, tugevneb immuunsüsteem. Shiatsu`t soovitatakse üha enamate terviseprobleemide raviks.
Shiatsu`t kirjeldatakse ka kui ”tähelepaneliku puudutuse kunsti”. Teda on kirjeldatud erilise sisemise austava hoiaku ja tähelepanuna kliendi suhtes. Shiatsu-teraapia toimub meditatiivses lõõgastavas atmosfääris, mis võimaldab avatud kontakti kliendi ja terapeudi vahel.

Tai loodusteraapia on tailaste iidne traditsiooniline meditsiin, mis on üle 4000 aasta vana ja kasutusel (ning pideval täiustamisel) tänapäevani. Algselt koosnes see ravitsemisest, sünnitusabist, luude- liigeste korrigeerimisest ja massaažist. Kuig

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
6
Awarding body: 

Eesti Täiendmeditsiini ja Loodusravi Nõukoda